Burgemeester en wethouders uitgenodigd op 15 september op ’t Heen en Klei Oost

Algemeen


Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt samen met het bestuur parkmanagement (PMK) op 15 september de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei Oost. Dit bezoek komt voort uit afspraken op het tweemaandelijks overleg dat het bestuur PMK heeft met wethouder Knape. Tijdens de rondgang geeft het PMK een inzicht in de problemen rondom het parkeren, stalling van ongewenste objecten, het vestigingsbeleid en vooral kansen voor het nieuwe economische beleidsplan.

Het PMK en het college vinden het belangrijk dat alle wethouders en de burgemeester zelf zien en eventueel ervaren waar knelpunten op de bedrijventerreinen liggen en waar kansen zijn voor goede (beleids-)ontwikkelingen. Het college geeft aan op deze manier goed geïnformeerd te geraken over de realiteit nu op de bedrijventerreinen en beleidsvoornemens die ontwikkeld kunnen worden. Ook de reële mogelijkheden voor het verduurzamen en de noodzakelijke beleidsaanpassingen i.v.m. het veranderende klimaat komen aan de orde.

De bijeenkomst op 15 september start met een fietstocht over de terreinen en aansluitend een toelichting op de parkeerproblematiek. Daarna is er ruimte voor onderlinge discussie, het stellen van vragen en het delen van standpunten. Voor deze bijeenkomst is ruim de tijd uitgetrokken.

Uw punten?

Een belangrijk onderwerp is het nieuwe parkeerbeleid. Het PMK heeft eerder de mening gedeeld namens de ondernemers. Ook de parkeerdruk vanuit kleine vestigingen met een grote hoeveelheid auto’s komt aan de orde. Het PMK wil toe naar een passend parkeerbeleid waarin de op de terreinen gevestigde ondernemers zich kunnen vinden. Daarnaast staan geagendeerd de revitalisering en reconstructiewegen, het gebruik van de milieustraat door ondernemers uit het MKB, gescheiden ophalen van afval/papier, het vestigingsbeleid, de beveiliging, etc..

 

Indien u punten hebt voor dit overleg: meldt het de parkmanager.