Bijeenkomst ondernemerscafé Goed & Groen Katwijk Label bij Oomen Verhuizers in september

Algemeen


Het samen optrekken van het Parkmanagement Katwijk (PMK) met de activiteiten van Anke Schüttemeyer van het Goed & Groen Label Katwijk is één van de initiatieven die lopen op het gebied van Duurzaamheid. Daarnaast werkt het parkmanagement vanuit het visiedocument Projectplan Duurzaamheid, om ondernemers te faciliteren en concrete scenario’s aan te bieden bij de verplichte ontwikkelingen richting energietransitie, verduurzamen, tegengaan warmtestress en wateroverlast. Bewustwording en betrokkenheid van ondernemers onderling is daarbij een belangrijke stap dat onderdeel uitmaakt van het label. Daartoe is op 27 september de eerste duurzaamheidsbijeeenkomst voor ondernemers bij Oomen Verhuizers

Vanaf dit voorjaar werkt het parkmanagement samen met Dr. Anke Schüttemeyer om duurzaamheid meer op de agenda te krijgen bij ondernemers, bewustwording en samenwerking te organiseren en vooral de vaak als containerbegrippen gehanteerde problematiek passend te ontsluiten.

Een belangrijke stap organiseert Anke met het Goed & Groen Katwijk Label. Een groeiend aantal ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost doet mee, waaronder vrijwel alle bestuursleden van het PMK, terwijl Anke druk bezig is met vormen van ‘acquisitie’ om nog meer ondernemers te enthousiasmeren. Een initiatief dat het PMK van harte ondersteunt en faciliteert.

Ondernemerscafé

Op 27 september organiseert Anke Schüttemeyer voor het Goed & Groen Label een ondernemerscafé waar label-houders en geïnteresseerde bedrijven elkaar treffen. De bijeenkomst vindt plaats in het bedrijf van Oomen Verhuizers, waar een gezellige ruimte is met mogelijkheid tot caféfunctie en waar vooral het nodige te zien is op het gebied van verduurzamen. Een onderdeel van het programma is een introductie door wethouder Jacco Knape en door een van de bestuursleden van het Parkmanagement Katwijk een korte toelichting op het projectplan duurzaamheid door het PMK.

Informatie over het Goed & Groen Label Katwijk, de label-houders en het ondernemerscafé staat op de site van Goed & Groen Katwijk: https://goedengroenkatwijk.nl

Aanmelden voor de duurzaamheidsavond: info@goedengroenkatwijk.nl