Bezwaarprocedure tegen vesting voor detailhandel Taanderstraat

Algemeen


Het PMK maakte bezwaar tegen het verlenen van de vergunning door de gemeente Katwijk om de bouw van een Kringloopwinkel met opslag toe te staan aan de Lageweg. Dit noordelijk van de Ambachtsweg gelegen deel van het bedrijventerrein ’t Heen is niet bestemd voor detailhandel. Het PMK benadrukt geen bezwaar te hebben tegen een kringloopwinkel of de doelstellingen daarvan, maar wel tegen de vestiging in het gebied waar de gemeente eerder detailhandel uitsloot. Volgens het PMK en een aantal daar gevestigde ondernemers zijn ook de wegenstructuur en parkeervoorzieningen daartoe niet geschikt, vooral omdat de vestiging 1,5 x de grootte en capaciteit krijgt van de huidige kringloopwinkel in ‘t Heen. De rechter doet eind september uitspraak.

Het beroep van het PMK tegen de verstrekte vergunning voor de bouw van een pand voor en in opdracht van de Kringloopwinkel was de tweede helft van augustus voor de Rechtbank in Den Haag. Sinds de aanleg en inrichting van bedrijventerreinen ’t Heen is de afspraak gemaakt dat noordelijk van de Ambachstweg geen detailhandel plaatsvindt. Een uitgangspunt dat past bij de opzet van het terreinen en vooral ook de inrichting met smalle straten en beperkte parkeervoorzieningen.

Het bezwaar van het PMK richt zich tegen de vergunning die de gemeente afgaf aan het bestuur van de Kringloopwinkel voor nieuwbouw van een pand aan de Taanderstraat met een veel grotere capaciteit (ruim 1,5 x de grootte en verkoopcapaciteit van het huidige pand). Daarbij komt dat de beoogde locatie midden in het industrieterrein ligt, aan een smaller weggedeelte, waardoor de dagelijkse bezoekers (ruim 400 per dag suggereert het bestuur van de Kringloopwinkel) en grotere afstand over het terrein moeten afleggen.

Parkeerwachters

Voor de huidige vestiging van de kringloopwinkel op het bedrijventerrein stelde de gemeente parkeerbegeleiding en parkeerwachten verplicht om daarmee overlast te beperken en het verkeer in goede banen te leiden.

Volgens het PMK een bewijs van de verkeersoverlast ter plekke. Daarbij komt dat de gewenste vestiging aan de Taanderstraat verkeerstechnisch nog ongunstiger is, vindt het PMK, en op de route ligt van een aantal bedrijven met veel transport. Bijkomend bezwaar is dat de gemeente hier ook de milieustraat voor de regio Katwijk – Noordwijk vestigde, met als gevolg een groot verkeersaanbod gedurende bepaalde perioden en dagdelen. Eerder ontstonden daar al lastige situaties voor het vrachtverkeer naar een aantal bedrijven, zodat de gemeente voorzieningen trof – zoals vakken om weggedeelte vrij te houden – en parkeerbegeleiders instelde.

 Zitting

De rechter bevroeg de bestuursleden van het PMK en de Kringloopwinkel onder andere over de vooraf ingediende stukken.

Een aantal ondernemers die in de regio van de Taanderstraat gevestigd is en het bezwaar van het PMK steunt, was, net zoals aan aantal bestuursleden van het PMK, aanwezig op de publieke tribune. De rechter gaf aan uiterlijk 30 september uitspraak te doen; eventueel iets eerder.

foto: file voor milieustraat

foto: overlast huidige vestiging Kringloopwinkel