Beveiliging

Nieuwsbrief Maart 2020 Algemeen


De werkzaamheden aan de wegen op ‘t Heen leiden tot vormen van vandalisme, zoals het omgooien van de bebording en afscheidingshekken en het gaan slepen met materialen die klaarliggen voor de bouwwerkzaamheden. Het parkmanagent maakte met beveiliger Huschka afspraken dat zij omgegooid materiaal rechtzet en om wat extra rondes te rijden in het gebied. Daarnaast vonden er verdachte situaties plaats waar de beveiliger ingreep. Helaas waren er ook inbraken te betreuren gekoppeld aan schade bij bedrijven door het met stenen ingooien van ramen.

 

Emil de Waal, directeur Huschka Beveiliger

Emil de Waal, directeur Huschka Beveiligers

De inzet van de beveiliger om omgegooide bebording en bewegwijzering weer recht te zetten, is de laatste weken groot. Omdat het materiaal soms op de rijweg ligt, kunnen er daardoor gevaarlijk situatie ontstaan. De situatie op het bedrijventerrein ’t Heen lijkt jongeren aan te trekken, waardoor op sommige plaatsen het vandalisme toeneemt. Dat geldt ook voor de open ruimte (plein en parkeerruimte) nabij de AH. Ook hier doet de beveiliger inmiddels extra rondes en controle.

 

Slordig

Opvallend is een toename sinds de eerste week van januari bij bedrijven van openstaande deuren, ramen en hekken, die de beveiliger sloot en waarbij de betreffende ondernemer een melding ontving.

In drie gevallen maakte de beveiliger melding van een verdachte omstandigheid. Het betrof het geparkeerd staan van een auto met bestuurder, die snel vertrok toen de surveillance naderde. In alle gevallen is de melding doorgegeven aan de politie. In totaal kwamen 67 meldingen binnen, waarop beveiliger Huschka actie ondernam.

Helaas vond er ook inbraak plaats gekoppeld aan schade in het pand, doordat met stenen een ruit was ingegooid. Ondanks dat de beveiliger ter plekke kwam, kon de inbraak niet voorkomen worden en waren de dader(s) vertrokken.

 

Werkzaamheid wegen

In de Heerenweg tussen Blekerstraat en Taanderstraat vinden momenteel de werkzaamheden aan de wegen plaats. Deze werkzaamheden duren in ieder geval tot eind maart. Door het slechte weer loopt de planning van werkzaamheden iets achter. Niet eind maart, maar medio april start de volgende fase: Heerenweg tussen Taanderstraat en Nijverheidsstraat. Verder is men bezig met het plannen van de asfalteringswerkzaamheden.