Beveiliging met Huschka verlengen

Algemeen


Het bestuur van het PMK is in gesprek met beveiliger Huschka om de contractafspraken voor de collectieve beveiliging te verlengen. De samenwerking was vanwege corona onder de huidige afspraken verlengd, maar loopt formeel af op 1 juli aanstaande. Het bestuur van het PMK opteert voor een verlenging van de samenwerking en wil daarin de inzet van de VideoToezicht Centrale (VTC) voor het uitlezen van de camerabeelden meenemen. Daarmee wordt een verbinding georganiseerd tussen de videobeelden, het aansturen van de beveiliger/politie, kentekengegevens kunnen uitlezen, vandalisme bestrijden en het binnen 1 minuut actie gaan ondernemen.

Om de vinger aan de pols te houden maakt het bestuur van het PMK afspraken met de beveiliger van maximaal 2 jaar. Daarmee kan de afspraak aangepast worden aan nieuwe eisen en/of wensen of veranderende omstandigheden. Nadat de ALV instemde met de inzet van camera’s als ondersteuning van de beveiliging, is nu een plan uitgewerkt om de beelden uit te lezen in de VTC van Huschka Beveiliging, waardoor de surveillanten van de beveiliger en/of politie zo nodig binnen 1 minuut aangestuurd worden. Constateert Huschka iets op de camerabeelden dan worden de beelden direct doorgestuurd naar de politiemeldkamer met Liveview. Tevens blijven de beelden beschikbaar voor analyses en eventueel bewijslast.

Een belangrijke uitspraak tijdens de ALV is het organiseren van de combinatie fysieke beveiliging met aanvullende camerabewaking. Daarom is Huschka gevraagd te komen met een nieuw voorstel, gericht op een zo optimaal mogelijke beveiliging van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost (inclusief het Noordwijks deel van Klei Oost en ’s-Gravendijck). Het betreft het collectieve deel van de beveiliging van de terreinen.

Ondernemers kunnen tevens additionele (aanvullende) afspraken met Huschka maken tegen een kostenreductie van 15 % voor nieuwe deelnemers van het collectief. Het bestuur verwacht medio juni de afspraken rond te hebben, zodat in de volgende nieuwsbrief het aan de leden informatief teruggekoppeld kan worden.

Incidenten

Het aantal incidenten tussen zaterdag 2 april en 15 mei bedroeg 28. Groot is het aantal verdachte voertuigen (11, waar de beveiliger actie op ondernam en waarbij de politie 6 keer kentekens natrok (1 kenteken – auto – was betrokken bij diefstal elders). Een dronken man met objecten in zijn tas is aangehouden waarbij de politie betrokken werd. Ook was er 2 keer een vals-alarm, waar de beveiliger controleerde en het systeem resette. Vijfmaal een stort van een gevaarlijk object, waarbij 1 keer het object (ton) aangestoken was. (Andere vormen van vuilstort worden niet meer tot de incidenten gerekend maar direct gemeld in Fixi; het systeem waarmee de gemeente meldingen bijhoudt).

Bewoning van een pand werd 2 keer geregistreerd en doorgegeven. Het aantal gemelde feestjes bedroeg 2 (een daling is merkbaar). Ook de verkoper van lachgas (tegenover vestiging AH) werd aangesproken en gesommeerd te vertrekken. Politie was erbij betrokken. Opvallend is de diefstal van een aantal lantaarnpalen op het terrein (overdag) waar de beveiliger bij betrokken raakte.

De surveillanten waren extra alert tijdens Koningsnacht. Daarmee verliep het rustig op het terrein.