Beveiliging in oktober

Algemeen


De voorbereiding om te komen tot plaatsing van camera’s gekoppeld aan een videotoezichtcentrale loopt momenteel. De vraag naar materialen en de inzet van camerasystemen is momenteel groot, vandaar dat het niet zeker is of voor de Kerst het systeem in ’t Heen en Klei Oost al functioneel is, of dat dit in de maand januari gaat plaatsvinden. De camerasystemen zijn straks een aanvulling op de fysieke beveiliging. Het aantal incidenten de afgelopen vier weken bedroeg: 17.Voorkom diefstal door insluiping tegen te gaan en houdt ook overdag deuren en ramen dicht.

Het aantal incidenten in de maand oktober was gelukkig relatief klein: 17. Beveiliger Huschka maakte 17 rapporten op, waaronder 3 x over een open hek, 7 x open ramen (veelal op straathoogte), 1 x een feestje en 2 vorm van overlast/vandalisme. 2 x was er een vals alarm en werden extra controlerondes verricht. Tenslotte registreerde de beveiliger 2 x een verdacht voertuig, dat in de gaten gehouden werd en dat uiteindelijk het terrein verliet.

Om te komen tot de inzet camerabeveiliging beoordeelt het PMK momenteel samen met de aanbieder de voorgenomen locaties voor plaatsen camerasystemen. Het in kaart brengen vooraf aan plaatsing is nodig om definitief vast te stellen of de gekozen plek past, juist is en meerwaarde betekent in het systeem van camerabeveiliging. In het kader van de privacy en geldende regelgeving is een onderdeel van het plaatsingsproces het verkrijgen van goedkeuring daarop. Uit de voorverkenning blijkt dat dit in principe geen probleem oplevert.

Pas op insluiping

Vrijdagmiddag 4 november was er wederom een insluiping in een bedrijf in ’t Heen, meldt wijkagent voor onder andere ’t Heen Hendrik van Rijn. Het is niet de eerste keer dat er in een kantoor- of bedrijfspand wordt ingeslopen. Let daarbij op openstaande deuren en zorg ervoor dat waardevolle spullen in de locker o.i.d. liggen en zeker niet direct in het zicht vanaf de openbare weg.  Bij verdachte situaties (met name personen) dit direct melden en bij een daadwerkelijke heterdaad insluiping 112 bellen.