Beveiliging in februari

Algemeen


Het aantal incidenten op de door ons beveiligde terreinen is relatief gering. Dat blijkt uit de regiocijfers van het afgelopen jaar. De inspanningen van de collectieve beveiliging zijn daarop dan ook gericht. Bij de aanpak gaat niet alleen om de alarmopvolging bij een incident (inbraak), maar tevens om een preventieve aanpak, het voorkomen van overlast door vormen van vandalisme en het actief op het terrein aanwezig zijn met ‘de ogen’ van de beveiligers, die zo nodig direct ingrijpen of bepaalde groepen aanspreken op het gedrag. Het aantal incidenten van 2 tot 28 februari bedroeg: 25.

Op klaarlichte dag vond op er de afgelopen maand 2 x een inbraak in een auto plaats. Het ging om wagens die op een afgesloten terrein van individuele ondernemers geparkeerd stonden. Inmiddels is een verdachte aangehouden, waarbij nog niet aangetoond is of en welke relatie er ligt. Wel betrof het hierbij een samenwerkingsvorm van politie en de beveiliger. Daarnaast trof de beveiliger 2 x een open auto aan, waar niets gemist werd.

emildewaal-directeur-huschka-beveiliger.jpg

Het aantal incidenten tussen 2 februari en 26 februari bedroeg: 5 x een dumping van afval en 3 x kapotte straatverlichting. 1 x was er sprake van een beginnende brand die geblust werd, 2 x een auto-inbraak. Ook greep de beveiliger 2 x bij een openstaande auto in.  3 x vond de beveiliger een gevaarlijk obstakel op straat (waaronder een omgevallen boom en een verwaaide partytent) en verwijderde deze objecten van de straat.  1 x was er een vals alarm waarna na een controleronde het systeem gereset werd. Daarentegen was er 1 serieuze inbraakalarm, waarbij de beveiliger en drie politieauto’s optraden.

Het aantal openstaande deuren en of ramen waarop actie ondernomen werd, was 3. Tenslotte werd 1 x een ongeoorloofd feestje beëindigd.

Avondklok

De avondklok bepaalt mede de inzet van Huschka. Individuele ondernemers kunnen in die tijd niet zelf naar hun bedrijf, waardoor de inzet van Huschka en het hebben van afspraken daarover nog belangrijker zijn. Voor ondernemers op onze bedrijventerreinen die nog niet meedoen, heeft Huschka een speciaal aanbod voor alarmopvolging tijdens de avondklok (aanmelden: info@huschka.nl).