Beveiliging geïntensiveerd

Nieuwsbrief Eind Maart 2020 Algemeen


Beveiliger Huschka rijdt momenteel op meerdere plekken op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost extra controlerondes om vormen van overlast tegen te gaan. Deze actie is na overleg met het parkmanagement ingevoerd, omdat sommige ondernemers aangaven wat vaker overlast te hebben van een kleine groep jongeren. De aandacht voor de situatie en beveiliging op de terreinen en met name (rondom) de panden blijven de hoofdprioriteit. Huschka biedt tevens ondernemers die nog zelf voor de alarmopvolging verantwoordelijk zijn, de mogelijkheid direct aan te sluiten bij het collectief zodat dit geregeld wordt.

De incidenten gekoppeld aan panden en bedrijfsterreinen de laatste vier weken is verminderd. Het aantal meldingen van open ramen en deuren en/of onjuist afgesloten hekwerken, nam derhalve iets af. Ook het omgooien van de bebording i.v.m. de uitvoering van diverse wegwerkzaamheden, verminderde. De extra controles van Huschka Beveiliging bij deze werkzaamheden heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

Sinds 18 maart is er wel een toename, voornamelijk in de vroege avond, van vormen van overlast door jongeren. De aard van de incidenten zijn beperkt qua overlast en vooral merkbaar door het omgooien van supermarktkarren, achterlaten van rommel en verplaatsen van ‘objecten’. De surveillanten van Huschka namen deze vormen van vandalisme waar en spraken de jongeren er – met een positief effect – op aan. Door regelmatig terug te keren en zichtbaarheid te tonen, zorgden de surveillanten voor een duidelijke verbetering van de situatie ter plekke. Afgesproken is dat zij dit ‘controlerend’ optreden en zichtbaar aanwezig zijn vooralsnog frequenter toepassen.

Shutdown

Een aantal ondernemers koos voor het zelf afhandelen van de alarmopvolging binnen hun onderneming. Mocht de maatregelen rondom de preventie tegen het coronavirus zich zo ontwikkelen, dan er een eventuele totale shutdown komt, of medewerkers niet (onnodig) mogen reizen, kan er snel een afspraak gemaakt worden met Huschka Beveiligers om deze taken over te nemen. De beveiliger rijdt op het terrein en heeft voor veel ondernemers van het collectief – maar ook separaat – de alarmopvolging afgesproken. Afspraken hierover kunnen gemaakt worden met Emill de Waal.

Contactpersoon

Met ingang van half maart is onze regio-coördinator van Huschka Beveiliging, Aron Haasnoot, vetrokken. Hij start in een andere functie bij een (prominente) Katwijkse onderneming, gevestigd in ’t Heen. We danken Aron voor zijn inzet, betrokkenheid en de jarenlange samenwerking.

De nieuwe contactpersoon voor de dagelijkse operationele zaken is Jack Burgmeijer. T: 071-4020401 en (op werkdagen van 8 tot 16.30 uur:) 06-26975077. Ook is hij bereikbaar middels het mailadres: j.burgmeijer@huschka.nl. Voor contractuele/strategische zaken is dat Emill de Waal, T: 071-4020401 en E: e.de.waal@huschka.nl