Beveiliging februari

Algemeen


Beveiliger Huschka trof op onze terreinen in de maand februari 11 x een open hek, deur of raam aan. In alle gevallen werd er een controle uitgevoerd en de deur, het raam of hek afgesloten. Het totaal aantal incidenten in de maand februari bedroeg: 27. Daaronder driemaal een vals alarm en was er eveneens driemaal sprake van verdachte personen, wel of niet in een auto, op het terrein. Tenslotte leverde de surveillant bijstand bij een nachtelijk ongeluk op het bedrijventerrein.

In de maand februari vonden totaal 27 incidenten plaats op de terreinen Klei Oost en ’t Heen waarbij de beveiliger optrad. Relatief vaak ging het om het sluiten van openstaande hekwerken, deuren of ramen. Het aantal panden met licht aan kwam driemaal voor. Dat gold ook voor het aanspreken van verdachte personen, waaronder tweemaal inzittende van een auto die met draaiende motor in de nabijheid van panden geparkeerd stonden. Behalve het tweemaal verwijderen van een object dat op de openbare straat lag, greep de beveiliger in bij een vorm van vandalisme.

Het bestuur van het parkmanagement ontving nog geen positieve reactie van de gemeente op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van de palen voor de camera-beveiliging. Deze procedure bleek nodig nadat de gemeente eind vorig jaar instemde met het voornemen om de terreinen met cameratoezicht te bewaken. Een aanpak als aanvulling op de inzet van de surveillanten van Huschka Beveiliger. Het plaatsen door aanbieder pro Rec staat desalniettemin voor de maand maart gepland.