Beveiliging en auto-inbraken

Algemeen


Ondanks dat tijdens de feestdagen de overlast op de bedrijventerreinen meeviel, vond er in het begin van dit jaar een aantal auto-inbraken plaats. Politie en beveiliger onderzoeken de voorvallen, waarbij de politie sporen en beeldmateriaal natrekt. Het ging om vijf inbraken in een (bestel)auto door het voorraampje ter hoogte van de spiegel in te slaan en boeven een tankpas bemachtigden, of daarop hoopten. Tussen de kerstdagen en 21 januari vonden 38 incidenten plaats waar de beveiliger melding van maakte en controle doorvoerde.

Het bestuur van het PMK is blij dat er in de afgelopen feestdagen tot begin januari geen extra overlast merkbaar was of vormen van inbraak plaatsvonden. Wel had beveiliger Huschka het druk met meldingen over openstaande deuren en hekken en het aanspreken van (kleine) groepjes jongeren die onnodig op het bedrijventerrein vertoefden. De bezitters van een aantal verdachte voertuigen werden aangesproken en gevraagd wat hun aanwezigheid betekende. Ook werd gecontroleerd of de voertuigen daarna vertrokken en samen met de politie beoordeeld of er iets verdachts was aan de aanwezigheid van de (bestel-)wagens. Een alarm bleek gelukkig vals te zijn. De surveillant was snel ter plekke en deed een controleronde.

De overlast van geparkeerde auto’s in het centrum van ’t Heen door een onderhoudsfirma kon het PMK bespreekbaar maken en daarmee sterk verminderen. Ook de alerte acties van de Boa’s voorkwamen een deel van de overlast. Het nieuwe parkeerbeleid voor ’t Heen staat momenteel in de steigers.

Inbraak

Opvallend is het groot aantal auto-inbraken aan het begin van dit jaar, waarbij de schade beperkt bleef en dieven op zoek leken naar tankpasjes. De incidenten vonden plaats in zowel ’t Heen als Klei Oost. Ook bleken er ‘inbraak-sporen’ aan hekwerken te zijn van dieven of vandalen. In beide gevallen deed de politie, onderzoek. Belangrijk is dat een ondernemer altijd melding doet van een (vermoedelijk) incident.

Na de jaarwisseling vond 5 maal een vals alarm en 2 maal een serieus alarm plaats. Opvallend wederom is het aantal open ramen of deuren (7). In zes gevallen brandde er nog licht in een pand, 3 grote obstakels op de openbare weg werden gemeld (en verwijderd) en eenmaal trof de beveiliger een openstaande vrachtauto aan. In alle gevallen werd actie ondernomen. Bijzonder was het aantal verdachte voertuigen: 5, die in samenwerking met de politie nagetrokken zijn en die ook van het terrein vetrokken na de aanwezigheid van de beveiliger. Eén vals alarm bleek achteraf door duiven in het bedrijf veroorzaakte te zijn. Politie en beveiliger zijn momenteel met onderzoek bezig naar de inbraken in (bestel)auto’s. Essentieel is geen waardevolle spullen in de auto’s achter te laten.