Beveiliging bij toename vormen van overlast

Algemeen


De onrust en overlast de laatste weken op de bedrijventerreinen neemt merkbaar toe. Deels komt dit doordat een aantal ondernemers letterlijk ruimte geeft aan jongeren, soms ook onder de 18 jaar, om feestjes in het bedrijfspand te houden. Eerder stelde het gemeentebestuur dit strafbaar. Daarnaast groeit het aantal bezoeken, zo blijkt uit de registratie van de beveiliger, van personen gedurende de nachtelijke uren op de terreinen. Surveilleren, aanspreken en gericht natrekken van kentekens helpt het aantal daadwerkelijke incidenten laag te houden.

Als voorbeeld geldt het laatste weekeinde van oktober. Beveiliger Huschka registreerde in die twee nachten (zaterdag op zondag en zondag op maandag) 15 incidenten. Vijfmaal werd een ‘verdacht’ voertuig gevolgd of de bestuurder aangesproken met de vraag wat men deed op het terrein. Middels het nazoeken van kentekens kreeg de beveiliger een beeld, zoals het aantreffen van een bestelauto die ook al op een bedrijventerrein elders gesignaleerd was.

Daarnaast signaleerde de beveiliger een aantal personen die ruim na middernacht op het straat- of stoepgedeelte van de terreinen verbleef. Twee van hen wonen (vermoedelijk) in een bedrijfspand. Ook waren er twee feestjes dit weekeinde. In een geval betrof het een groep van relatief jonge (veelal onder de 18 jaar was de schatting) personen, die pas na enig aandringen van de beveiliger het terrein verliet. Omdat het niet de taak van de beveiliger is bedrijfsfeestjes te beëindigen, neemt het PMK dit punt binnenkort mee in het overleg met de dienst Orde & Veiligheid.

Tenslotte nam de beveiliger een beginnende brand waar en waarschuwede eigenaar en brandweer. Opmerkelijk was ook de vondst van een open container met daarin onder andere gevulde gasflessen.

Registratie incidenten

De cijfers in de periode na de eerste week oktober tot en met 30 oktober bedraagt:

In totaal in de periode van 1 oktober tot en met 30 oktober bedroeg 34 meldingen van een incident. Het betrof 8 x verdacht voertuig (waarvan 3 x politie bij geroepen); 2 feestjes; 6 x kapotte verlichting (straatlantaarns); 5 x een openstaand hek bij onderneming; 2 x ‘verdachte’ persoon (aangesproken); 5 x plaatsing van illegaal object; 2 x brandgevaarlijke situatie gemeld (incl. bij politie en brandweer); 1 x illegaal geparkeerd groter voertuig; 1 x openstaand raam; 1 x niet afgesloten voertuig op bedrijfsterrein; 1 x vals alarm.