Beveiliging afgelopen 5 weken

Algemeen


Dagelijks vindt registratie van het aantal incidenten plaats, waarbij het type en de ernst van het incident doorgenomen worden met de parkmanager en in het reguliere overleg met de (vertegenwoordiger van de) politie. Deze afspraak is tevens een controle op de inzet van Huschka Beveiliger. Is het incident van dienaard dat betrokkenheid van de politie direct gewenst is, gebeurt dat. Daarom maakte het PMK de afspraak dat bij de start van de surveillanceronden de beveiliger hun aanwezigheid meldt bij de politie. De aanwezigheid op de terreinen volgt het PMK middels een registratiesysteem. De afgelopen vijf weken waren er 25 incidenten.

In de afgelopen vijf weken registreerde het PMK in samenwerking met Huscha Beveiliger en politie Katwijk 25 incidenten. Daarbij ging het 6 x om een open hek en 5 x een open raam. Het aantal verdachte voertuigen bedroeg 4. In alle gevallen zijn de inzittenden aangesproken en is het kenteken voorgelegd aan de politie. Daarnaast betrof het 1 x een vrachtwagen op de Rijnlandkade, waarvan de eigenaar geen Nederlands of een andere Europese taal sprak en wegreed. Het voertuig is daarna niet meer in ons gebied geregistreerd.

Het aantal keren vals alarm bedroeg 3. In alle gevallen zijn controlerondes doorgevoerd en werd niets waargenomen. Daarbij kwam wel de signalering van een verdacht persoon op het privéterrein van een onderneming. Het gebied werd extra in de gaten gehouden, maar er is geen incident meer gemeld.

Op het bedrijventerrein is in deze periode wederom een aantal ‘feestjes’ gesignaleerd. Een ‘incident’ waarop handhaving actief is.

Tenslotte vinden regelmatig vormen van het dumpen van afval plaats en bleken een aantal lantaarnpalen buiten werking. Incidenten die bij de gemeente gemeld zijn.