Beveiliging afgelopen 3 weken

Algemeen


In de periode 6 maart tot 29 maart vonden 26 incidenten plaats, waarop de beveiliger actie ondernam. Een hoog gemiddelde voor een periode van drie weken, vooral ook omdat er 1 x ontvreemding en 2 x poging tot inbraak was. Inmiddels zijn twee van deze incidenten opgelost (inclusief aanhouding) en lijkt dat voor de derde ook een reële optie. Het toont wel aan dat ons terrein permanente beveiliging nodig heeft. Huschka Beveiliger meldde tevens dat 8 x een verdacht voertuig geregistreerd werden ze daarover melding bij de politie deden.

Een deel van de meldingen blijft te maken te hebben met openstaande hekken en of ramen, c.q. roldeuren.  Incidenten die makkelijk verhinderen zijn door alertheid bij het personeel of de ondernemer van een bedrijfsvestiging. De beveiliger trekt deze inbraakgevoelige zaken na, doet een extra controleronde bij het bedrijf en – in het geval van een vals alarm – reset de systemen.

Eenmaal trof de beveiliger een verdacht voertuig aan waaruit lachgas verhandeld werd. Hier kwam de politie na de melding in actie. Gelukkig dat de samenwerking goed is en op initiatief van het parkmanagement de beveiliger iedere dag vooraf aan de inzet contact heeft (‘in melden’) met de politie om eventuele melding daarna vlot en effectief te laten verlopen.

Inbraak

De constatering van inbraaksporen door de beveiliger leidde tot het voorkomen van een incident. Toch waren er deze periode meerdere vormen van diefstal. Door ingrijpen of vervolgonderzoek konden de daders gepakt worden. Helaas geldt dat nog niet voor het ontvreemden van pallets. Op geraffineerde wijze ontvreemdde men een groot aantal. Aan de hand van opgevraagde camerabeelden van een onderneming is echter de kans op aanhouding achteraf groot.

Verdere incidenten: 2 x een verdacht handelende persoon aangesproken en ‘gevolgd’. 4x Registratie dumpen van afval, 1x melding beginnend brandje op terrein onderneming, 1 x vals alarm en 3x het doorgeven van kentekens van een ‘verdacht’ busjes met groepje ingezetenen.

Tenslotte was er in deze periode 2 x een groot feest waarop de politie ingreep. Volgens de politie is er bij een klein aantal ondernemers blijkbaar minder begrip voor het feit dat feesten niet thuishoren op het bedrijventerreinen. Daarbij heeft het gemeentebestuur verordend dat het hebben. van festiviteiten op de terreinen nu absoluut niet getolereerd wordt. Vandaar de oproep aan ondernemers geen toestemming te geven aan familieleden of derden om een feest in het bedrijf te organiseren en te houden.