Beveiliging in november

Algemeen


Het aantal verdachte en bemenste voertuigen dat tijdens de nachtelijke uren op onze terreinen gesignaleerd wordt, neemt toe. In de periode van 5 tot 30 november bedroeg er dat 10. De beveiliger spreekt in alle gevallen de ingezeten aan en/of volgt de auto totdat deze van het terrein afrijdt. Het aantal valse alarmmeldingen bij bedrijfspanden bedroeg in dezelfde periode 5. Belangrijk voor de komende donkere dagen is dat ondernemers erop toezien dat alle ramen en deuren/hekken afgesloten zijn. Laat ook geen brandbaar materiaal in de nabijheid van uw pand achter.

Een helaas inmiddels bekend fenomeen op onze terreinen is het slapen van personen die elders geen onderdak hebben. Veelal vindt dat in hun vaak met dekens afgeschermde auto plaats, die geparkeerd staat op een (rustig) gedeelte van het bedrijfsterrein. Het aantal op ’t Heen varieert momenteel van twee tot drie. De beveiliger maakt er melding van maar kan verder geen actie ondernemen. Het PMK maakte eerder de situatie bekend bij de gemeente, die vooralsnog deze situaties gedoogd. In het kader van het Keurmerk VeiligOndernemen is deze ontwikkelingen een gesprekpunt voor het bestuur PMK. Uiteraard is er begrip voor het plaats bieden aan mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. De bedrijventerreinen zijn daartoe echter geen oplossing, vindt het PMK.

Het aantal keren van vals alarm nam toe. In totaal betrof het 5 gevallen in deze periode van ruim drie weken. Daarnaast trof de beveiliger in drie aparte gevallen een open deur of raam aan bij een van de panden. In totaal werd er melding gemaakt van 4 illegaal parkerende voertuigen, waaronder een camper. In alle gevallen maakt de beveiliger, met vermelding van het kenteken, hiervan melding bij de politie. De samenwerking tussen politie en beveiliger is prima, wat vaak leidt tot een oplossing van het probleem.

Meerdere ondernemers, vooral uit Klei Oost, maakten – naast de beveiliger – melding van kapotte straatlantaarns. Een situatie die in deze donkere dagen tot overlast leidt en vaak aanwezigen een onveilig gevoeld bezorgt. Het totaal aantal meldingen van de beveiliger tussen 5 en 30 november bedroeg: 23.