Beveiliging

Algemeen


In de afgelopen vier weken vonden er dertien incidenten plaats op het bedrijventerrein ’t Heen of Klei Oost, waarbij Beveiliger Huschka actie ondernam. Eenmaal was assistentie van de politie noodzakelijk en door de beveiliger aangevraagd. De vormen van overlast door jeugd, mede door het preventief handelen van de surveillanten, liep sterk terug.

Het meest voorkomende incident op de bedrijventerreinen is het open laten staan van hekwerken, ramen en deuren. Totaal ging dat in deze periode om 7 gevallen. Daarnaast was er een inbraakalarm, waarbij de surveillant in het pand geen ongewenste personen aantrof, het alarm recette en opnieuw startte.

zwerfafval-tegengaan.jpg

Behalve het signaleren van een verdacht persoon, die snel vertrok, trof de beveiliger een aan de kant van de weg liggende en niet aanspreekbare persoon aan. Assistentie van de politie was nodig. Na deze aangevraagd te hebben kon de politie de persoon, die vermoedelijk te veel alcohol had gedronken, helpen en zorgen voor transport.

Twee vormen van overlast door jongeren kwamen in deze periode voor en het eenmaal in de gaten houden van een verdacht voertuig. Bijzonder was het signaleren van een openstaande deur, waar de sleutels nog in staken. Na onderzoek trof de beveiliger uiteindelijk de eigenaar van het pand aan, die zeer tevreden was met deze vorm van oplettendheid.