Betrokkenheid en voortgang project Duurzaamheid

Algemeen


Naast het werken met groepen studenten die gericht onderzoek doen naar de onderwerpen in het kader van de aanpak duurzaamheid, wil het bestuur PMK gaan werken met werkgroepen waarin ondernemers uit ons gebied vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij om concrete onderwerpen die straks alle ondernemingen raken, zoals circulariteit, mobiliteit en energietransitie. Tevens wil het bestuur met deze werkgroepen sparren over de opzet van een duurzaamheidsloket.

Wekelijks op dinsdag vergaderen de portefeuillehouders van het project duurzaamheid uit het bestuur met de projectmanager en parkmanager. Geagendeerd staat de voortgang binnen de projectomschrijving van het Plan van Aanpak Duurzaamheid van het PMK, de samenwerking daarin met studenten èn de onderzoeksbureaus, gemeente en provincie. De opzet is om te komen tot concrete voorstellen die renderend en betekenisvol zijn voor de ondernemers in ons gebied.

Het voorstel is om te gaan werken met een drietal werkgroepen, waarin ondernemers vertegenwoordigd zijn. Het gehele proces, inclusief verslaglegging, wordt daarbij gefaciliteerd vanuit het PMK.

Aanmelden

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in de aspecten mobiliteit, circulariteit en energietransitie – of daar een mening over hebben – kunnen zich aanmelden (aad@parkmanagementkatwijk.nl ). Daarnaast wordt een aantal ondernemers in de maand juni benaderd. De bedoeling is dat de werkgroepen, aan de hand van een opdracht en de punten/aspecten die men zelf agendeert, eind augustus starten. Rond 1 december worden dan de eerste resultaten verwacht. Naast ondernemers zal ook een klein aantal deskundigen aanschuiven.