Bestuursvergadering PMK van april

Algemeen


Op de bestuursvergadering van april stonden de voorbereiding van de ALV in juni en het overleg met wethouder Knape op 25 april geagendeerd. Een belangrijk gesprekspunt in het overleg met de wethouder is de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Katwijk en de nabije regio. Veel aandacht was er ook voor het project Duurzaamheid, waarvoor inmiddels groepen studenten onderzoek doen en medio juni hun eerste rapportage opleveren.

Op de vergadering van 24 april stond het concept werkplan van het parkmanagement geagendeerd. Dit werkplan omschrijft de werkwijze en geeft de aandachtspunten aan, waarmee het PMK actief is. Een belangrijk onderdeel is het project Duurzaamheid, waarbij het PMK verkent hoe en op welke wijze ondernemers in ’t Heen en Klei Oost passend gefaciliteerd kunnen worden bij het invullen en opzetten van beleid en vormen van concrete aanpak gericht op de wettelijke (lokale) regelgevingen. Een onderdeel van de verkenning van het PMK is het onderzoeken van collectieve vormen of samenwerkingsvormen op onze bedrijventerreinen. Denk aan energiehubs, of het delen van stroom opgewekt door zonnepanelen.

zonnepanelen-1-parkmanagementkatwijk.jpg

Ook de studenten, ondersteund door de projectmanager Nico Dijkdrent, en onderzoeksbureau Stimular werken scenario’s uit richting mobiliteit, energietransitie, tegengaan wateroverlast en bevorderen vergroening van de werk- en leefomgeving op onze terreinen. Om kennis te vergaren houdt de werkgroep vergroening en tegengaan wateroverlast op 8 mei een bijeenkomst met een focusgroep van ondernemers. Deze vooraf gestructureerde bijeenkomst van ongeveer een uur vindt plaats op het kantoor van het PMK. Alle vooraf benaderde ondernemers reageerden enthousiast en doen mee. In het werkplan staan tevens de activiteiten richting beveiliging, KVO en kwaliteitsbewaking genoemd.

Financiën

Penningmeester Jan van den Anker presenteerde op de bestuursvergadering van april de mede door de accountant opgestelde begroting en de verantwoording van de financiën. Een onderwerp dat geagendeerd is op de ALV van juni. In de discussie tijdens de bestuursvergadering werd de begroting aangescherpt en in beeld gebracht welke bijdrage het PMK voor het project Duurzaamheid, waarin met de gemeente Katwijk wordt samengewerkt, verwacht van de gemeente. Tijdens het overleg met de wethouder wordt deze aanvraag onderbouwd afgegeven en verder toegelicht.

Camera’s

Ook stond het bestuur stil bij de langlopende aanvraag om camerabeveiliging ingevoerd te krijgen op de terreinen. Na het vergeven van de gemeentelijke toestemming op het principe van inzet camerabeveiliging, bleek medio januari dat de aanvraag beoordeeld diende te worden in het kader van de nieuwe omgevingswet. Een uitvoerige aanvraag die architect Chris Warmerhoven op verzoek van het PMK deed en die nog niet leidde tot een definitieve gemeentelijke goedkeuring.  Ook dit punt komt terug in het overleg met wethouder Knape.

Een deel van de vergadering betrof de voorbereiding van de ALV van het Parkmanagement Katwijk op 12 juni. Deze ALV vindt plaats in de showroom van garage Dijksman aan de Ambachtsweg.

foto; ALV bij Grarage Dijksman

foto: PMK stimuleerde gebruik zonnepanelen.

foto: Masten inzet camerabewaking liggen te wachten totdat gemeente vergunning afgeeft.