Bestuur PMK overlegt met wethouder Knape over ruimte extra bedrijventerreinen

Algemeen


“Werken aan een concrete invulling van de vele activiteiten die onder het containerbegrip duurzaamheid op onze bedrijventerreinen vallen. Dat gaan we doen met de projectorganisatie Duurzaamheid, die de ondernemers, verenigd in het Parkmanagent Katwijk, deze zomer starten samen met technische studenten, deskundigen en betrokken ondernemers,” aldus voorzitter Henk Oostingh. Een op rendement gericht initiatief dat bijval krijgt van wethouder Knape, die al eerder pleitte voor directe betrokkenheid van ondernemers.

Het bestuur van het parkmanagement, waar alle bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost onder vallen, koos recent voor de invoering van een projectorganisatie Duurzaamheid. De doelstelling van deze projectorganisatie is het de komende jaren faciliteren van ondernemers binnen diverse ontwikkelingen die behoren tot dit verzamelbegrip. De projectgroep verkent concreet wat deze ontwikkelingen inhouden, wat het betekent voor ondernemer(s), wat voor scenario’s er in de uitvoering mogelijk zijn en welke vormen van subsidie er beschikbaar komen. Het parkmanagement is daarbij van mening dat alle ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen gebaat zijn met deze projectmatige aanpak, inclusief de gemeente Katwijk.

“Streven is naar de start van het project in september,” benadrukt voorzitter Oostingh. “Daarover overlegden we afgelopen maandag met wethouder J. Knape, die zich enthousiast achter het initiatief schaart en al eerder pleitte voor een gezamenlijk optrekken. De projectgroep verkent, analyseert en geeft antwoorden op vragen die voortkomen uit de containerbegrippen binnen duurzaamheid, zoals energietransmissie, klimaatadaptatie, circulariteit, vergroening en overlast door grond- en hemelwater. Daarbij komen nog de ontwikkelingen op het gebied van stikstofbeleid, dat zowel een impact op de uitvoering als de regionale ontwikkelingen krijgt. De projectgroep werkt onder meer met de inzet van stagiairs met een MBO-, HBO- of WO-achtergrond. De kern is dat we onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid.”

Bedrijventerreinen

Andere gesprekspunten tijdens het tweemaandelijkse overleg waren de ontwikkeling van de camerabeveiliging in ’t Heen en Klei Oost, die inmiddels gestart is, en de vormen van samenwerking en afstemming tussen gemeente en het parkmanagement om de kwaliteit van de bedrijventerreinen hoog te houden. Hoofdthema in het overleg maandag 19 maart was de ontwikkeling van eventuele 15 ha extra bedrijventerrein binnen de gemeente.

Het parkmanagement maakte daarbij de wensen van de ondernemers kenbaar en liet zich informeren over de planvorming voor meerdere regio’s binnen de gemeente Katwijk. “Behalve een verkenning van de beschikbare hectares aan bedrijventerreinen en welk type bedrijf zich daar kan vestigen, vinden we dat op de terreinen deels een nieuw vestigingsbeleid noodzakelijk is. Een ontwikkeling waarbij we betrokken zijn,” benadrukte Oostingh.

Na het overleg volgde een bedrijfsbezoek bij Grimbergen Installaties op bedrijventerrein Klei Oost, waar directeur Rob Grimbergen een toelichting en rondleiding verzorgde. “Grimbergen Installaties bestaat sinds 1748, toen de oprichter in Rijnsburg een ambachtelijke smederij startte. De naam Grimbergen volgde kort daarop toen de schoonzoon van de oprichter van de smederij hem opvolgde.”

“De diverse werkzaamheden van de smederij breidden zich in de loop der jaren snel uit. De kassenbouw in de regio was vanaf zo’n tachtig jaar terug bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Vanaf het midden van de vorige eeuw richtte de onderneming zich vooral op het installeren van (centrale) verwarmingen, inclusief het ontwerp, de aanleg, de installatie en het onderhoud van deze installaties. We doen dat voor bedrijven, instellingen, scholen – de utiliteitsbouw – maar ook voor veel particulieren. Een markt die sinds zo’n zeventig jaar terug explosief groeide en nog steeds de corebusiness van de onderneming vormt.”

Huisvesting

Grimbergen Installaties betrok destijds een groot nieuw pand aan de Vliet in Rijnsburg, waar nu onder andere de apotheek gevestigd is. Doordat de groei voortzette en in Rijnsburg geen bedrijfsvestiging van deze omvang mogelijk was, bouwde de onderneming in 1978 een bedrijfspand aan de Heerenweg in Katwijk. Het huidige pand in Klei Oost op de grens van Rijnsburg verrees in 2004, waarvan sindsdien Thijs en Rob Grimbergen als achtste generatie de directie voeren.

“Ons familiebedrijf met zo’n vijftig medewerkers is een modern totaalinstallatiebedrijf mét het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’,” vertelt Rob Grimbergen. “We zijn trots op onze rijke historie, die diepgeworteld is in de Duin- en Bollenstreek. Als achtste generatie zijn we dagelijks bezig met het nog beter doen dan wat we al deden. Maar we vergeten nooit wat we hebben geleerd van onze vader, zoals hij dat weer van zijn vader leerde, en wat na al die jaren in het DNA verweven zit: We gaan door tot onze klanten tevreden zijn.”

 

Foto 1

Opstelling oude bedrijfswagens bij entree Grimbergen Installaties. Vlnr: wethouder Jacco Knape, Rob Grimbergen, Henk Oostingh, en de ambtenaren Wout Vogelesang en Roos Kralt

Foto 2

Rondgang in de ontwerpafdeling

Foto 3

Henk Oostingh geeft een toelichting in het overleg met wethouder Knape