Camerabewaking in combinatie met surveillance

Algemeen

Voor het eind van het jaar realiseert het PMK de inzet van camerabeveiliging op de terreinen ’t Heen en Klei Oost. Een concept dat, in relatie tot de inzet van fysieke beveiliging en gebruik van een video-toezichtcentrale, de collectieve beveiliging verder optimaliseert. Eerder gaf de ALV van de belangenvereniging in april al een akkoord om een concept uit te werken en uiteindelijk te implementeren.

Het gaan invoeren van camerabeveiliging ziet het bestuur PMK als een logische aanvulling op de bestaande fysieke beveiliging door de surveillanten van Huschka Beveiliger. De samenwerking leidt tot een meer gerichte vorm van de collectieve beveiliging doordat bij waarnemingen door de video-toezichtcentrale (VTC), die life-time camerabeelden registreert, er direct opvolging door beveiliger of politie geregeld kan worden.  Het bestuur PMK denkt zo een evenwichtige en uitgebreide vorm van collectieve beveiliging te organiseren, die daarnaast betaalbaar blijft als het gaat om de startinvesteringen maar ook het onderhoud en de vervangingsinvestering voor de komende zeven jaar.

Door de implementatie van een camerabeveiligingssysteem in combinatie met een VTC wil het bestuur komen tot een samenhangende en logische aanpak die inbraak, vormen van overlast en het tegengaan van vandalisme bestrijden en daarmee tegelijkertijd een aanpak organiseert die ook vandalisme, de aanwezigheid van hangjongeren of het rondtijden van ‘verdachte’ voertuigen registreert (en deze kan volgen) om daarop actie te ondernemen. Alleen inzet van camerasystemen zonder mogelijkheden van directe opvolging, zag het bestuur PMK als een zinloze aanpak.

Optimaliseren

Aan de hand van een uitgebreide analyse, waarin informatie van politie (bijvoorbeeld over de aard en frequentie van incidenten de afgelopen 4 jaar), beveiliger en andere zaakdeskundigen verwerkt zijn, kwam het bestuur PMK tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober tot het besluit. Gekoppeld aan de doorgenomen analyse lag er een plan van aanpak en een investeringsbegroting. Beide bleven binnen het mandaat van de ALV, zodat het bestuur nu koos voor een opzet van camerabeveiliging naast de fysieke beveiliging (mede vanwege het direct kunnen optreden tegen de meeste vormen van overlast: vandalisme en hangjongeren).

Met de aanbieder van de systemen, uit een inhoudelijk en financieel vergelijk werd dat Pro Rec, is de afspraak gemaakt dat voor het eind van het kalenderjaar de systemen geplaatst en operationeel zijn. Daarmee wordt de collectieve beveiliging dit jaar verder geoptimaliseerd binnen een verantwoorde opzet en prijskaartje.