Bestrijding Aziatische tijgermug nodig op onze terreinen?

Algemeen

De Aziatische tijgermug is aangetroffen in Rijnsburg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte daarom met bestrijdingsactiviteiten. Omwonenden van de vindplaats zijn ingelicht en hen is om medewerking gevraagd. Recent is de mug nogmaals aangetroffen in een kas in Rijnsburg. Niet alleen de NVWA, maar ook bewoners zijn belangrijk in het voorkomen van verdere verspreiding van deze exotische mug. Kassen, bedrijfshallen en locaties met stilstaand water zijn mogelijke broedplaatsen.

Aan het eind van het afgelopen jaar zijn, aldus de gemeente, rond de eerste vindplek zo veel mogelijk geschikte broedplaatsen van muggen verwijderd. Waar dit niet kon, zijn de broedplaatsen behandeld met een larvendodende stof. Dit is gedaan om eventuele aanwezige larven van de mug te bestrijden. Daarnaast zijn er muggenvallen met lokstoffen op verschillende plekken geplaatst om te controleren of hier tijgermuggen op af zijn gekomen. Ook zijn rioolputten en aanwezige plekken met stilstaand water geïnspecteerd op de aanwezigheid van larven. Eitjes van de tijgermug kunnen een winter overleven en daarna uitkomen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) beoordeelt komende weken de situatie opnieuw en plaatst waar nodig muggenvallen. De verwachting is dat er twee nabehandelingen moeten plaatsvinden. Als dat zo is, worden de betrokken bewoners hier vooraf over geïnformeerd.

Medewerking inwoners 

“Het is goed om te horen dat de NVWA blij is met de hulp van de bewoners”, zegt de Katwijkse wethouder Emile Soetendal. De kansen van de exotische muggen moeten worden verkleind. Daarom is het belangrijk om geschikte broedplaatsen goed schoon te borstelen en droog op te bergen. Het vrouwtje van de tijgermug legt haar eieren het liefst op beschutte plekken waar lange tijd regenwater blijft staan, zoals emmers, bloempotten, schalen, vazen, dakgoten van tuinhuisjes, regentonnen, blikjes, flesjes, drinkbakken, banden, putten en straatkolken. De tijgermug steekt vooral overdag en vertoont zulk hinderlijk gedrag dat mensen bijvoorbeeld niet graag buiten willen zitten. De steek zelf is over het algemeen niet vervelender dan die van inheemse muggen. In landen waar tijgermuggen veel voorkomen kunnen ze infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya, overdragen op mensen.