Beschikbaar op de arbeidsmarkt

Algemeen


Een groep van 19 leerlingen ontving begin juli een Entree-diploma (mbo-niveau 1), waarmee deze jongeren direct toelaatbaar zijn tot een MBO-niveau 2. Ze voltooiden met succes de R’Entree-opleiding. Een bijzonder onderwijstraject voor jongeren waarbij regulier onderwijs niet passend was, of voor hen die tijdelijk niet deelnamen aan een schoolopleiding in Katwijk. “R’Entree is een onderwijsvorm voor leerlingen die eerder vmbo, havo of vwo volgden en dreigde als voortijdig schoolverlater thuis te komen zitten,” aldus directeur Erik Hazenoot. Dankzij R’Entree komen ze alsnog beschikbaar op de arbeidsmarkt.

“Iedere leerling verdient een vervolgopleiding en daarmee de mogelijkheid de landelijk verplichte beroepskwalificatie te behalen. Helaas geldt voor een aantal jongeren in onze gemeente dat ze vroegtijdig hun schoolloopbaan beëindigden, toch leerplichtig zijn en nog geen beroepskwalificatie afrondde. Dit laatste is verplicht voor alle Nederlanders. Met een beroepskwalificatie kun je instromen in het arbeidsproces en dus een baan vinden.”

Het Andreas College startte voor deze groep jongeren Rijnmond Entree en verzorgde het onderwijs afgelopen schooljaar op de locatie Poolster. “De opleiding is een vervolg van Talent Coaching dat eerder startte vanuit het Welzijns-Kwartier. Sinds drie jaar pakken we deze vorm op, omdat het erg belangrijk is jongeren die vroegtijdig schoolverlieten een perspectief te bieden en daarmee kansen op de arbeidsmarkt,” benadrukt Erik Hazenoot, die als directeur van Vakcollege Rijnmond verantwoordelijk is voor het onderwijstraject.

Ondersteuning

“Het afgelopen jaar werd Rijnmond Entree ondersteund door gelden vanuit de gemeente, waardoor vanuit de NPO-middelen – een pot geld dat de landelijke Overheid beschikbaar stelde –vormen van coaching vanuit jongerenwerk beschikbaar kwam. Een ondersteunende werkwijze die daadwerkelijk helpt en de kans op succes voor deze jongeren vergroot. Nu sloten alle negentien leerlingen die in september startten, Rijnmond Entree positief af.”

“We werken in dit traject samen met MBO Leiden, zodat de leerlingen na de zomer daar een beroepsopleiding vervolgen en kunnen afronden. Een mooi voorbeeld is één van de meisjes die een bijbaantje heeft bij een tandartsenpraktijk en vanaf augustus de opleiding tandartsassistente gaat volgen. Daarmee kan ze formeel toetreden tot die praktijk en een officiële baan krijgen.”

“Voortijdig schoolverlaten is een groeiend maatschappelijk probleem. Belangrijk is het om trajecten op te starten die deze groep aanspreekt en verder helpt. Rijnmond Entree is doelgericht en door de samenwerking met MBO Leiden succesvol voor deze jongeren. Coaching vanuit jongerenwerk zie ik daarbij als een noodzakelijk aanvulling in het onderwijsproces dat wij invullen,” benadruk Hazenoot, “vandaar dat ik hoop dat de gemeente nu niet afhaakt en ook voor het komend jaar financieel aanhaakt. Dat we een functie hebben, blijkt wel uit de nieuwe aanmeldingen. Het aantal groeit naar bijna een verdubbeling bij de start van het komend schooljaar”.

Applaus

De sfeer in de Poolster afgelopen donderdagmiddag was bijzonder goed. Trotse leerlingen en familieleden klapten en juichten voor iedere geslaagde kandidaat. Namens het team docenten sprak coördinator Michiel Remmelzwaal iedere kandidaat apart toe. Een compliment, waardering voor het doorzettingsvermogen en een persoonlijke noot gold deze middag negentien keer.  “Hulde aan het team, en coördinator Michiel”, benadrukt Erik Hazenoot. “De inzet van docenten, coaches en begeleiders maakte het verschil. Een formule die we met hulp van de gemeente ook graag volgend schooljaar inzetten. Uit de gesprekken met wethouder Emile Soetendal kreeg ik het vertrouwen dat deze belangrijke vorm van coaching vanuit jongerenwerk tevens komend jaar gaat gelden”.

Wethouder Soetendal benadrukt het een mooi initiatief met goede resultaten te vinden. “De NPO-gelden vanuit het Rijk zijn op. We gaan wel bekijken of we de financiële ondersteuning kunnen blijven bieden.”