Beroepsprocedure tegen nieuwbouw Kringloopwinkel aan de Taanderstraat

Algemeen


Het parkmanagement maakt bezwaar tegen het verstrekken van een vergunning voor de vestiging van de kringloopwinkel aan de Taanderstraat. Een aantal daar gevestigde bedrijven ondersteunt de beroepsprocedure. Het bezwaar keert zich vooral tegen de verkeersoverlast, de precedentwerking van detailhandel noordelijk van de Ambachtsweg en het schenden van eerdere toezeggingen. Het parkmanagement onderzoekt nog als alternatief de mogelijkheid van het voormalige DSV-gebouw, met een rechtstreekse aansluiting op de Ambachstweg en een aanvoer vanaf de oprit N206. Ook opperde het PM eerder de vestiging in het voormalige winkelpand van de Gamma.

In het overleg met wethouder J. Knape van oktober heeft voorzitter Henk Oostingh aangegeven dat de zienswijze tegen de vestiging van de Kringloop noodgedwongen omgezet is naar een bezwaarschrift (beroep). Dit is nodig omdat het gemeentebestuur toch toestemming verleende aan stichting De Brug om te komen tot nieuwbouw aan de Taanderstraat.

Het parkmanagement vreest onder meer verkeeroverlast, omdat – naar eigen aangeven – de kringloopwinkel tussen de 600 en 800 bezoekers per dag telt. Een aantal dat kan leiden tot veel verkeersbewegingen en vormen van parkeeroverlast. Zeker op een bedrijventerrein dat niet ingericht is voor deze extra bezoekers in een gebied waar ook al de Milieustraat ligt.

Eerder opperde het parkmanagement als alternatief de voormalige vestiging van de Gamma aan de Ambachtsweg en onderzocht de mogelijkheid om de locatie van het voormalige DVS-gebouw te bestemmen voor de Kringloopwinkel. Daarbij zou het verkeerstechnisch zo ontsloten moeten worden dat er een directe verbinding komt vanaf de oprit N206 (richting Haarlem) en een aansluiting op de rotonde van de Ambachtsweg.

Parkeerbeleid

In het bovengenoemde overleg met wethouder Knape kwam ook aan de orde dat de wethouder blij is met de betrokkenheid van het parkmanagement, inclusief een vorm van cofinanciering, met het projectvoorstel voor een parkeerbeleid in ‘t Heen. Binnenkort wordt het projectvoorstel besproken in het college. Aansluitend kunnen de voorgenomen werkzaamheden starten. Daarop vooruitlopend is een verkeerstelling getart.

Coördinator Duurzaamheid W. de Boer gaf tevens in dat overleg een toelichting op de gemeentelijke ambities t.a.v. duurzaamheid en het effect daarvan voor de komende jaren op bedrijventerreinen. Een indrukwekkende lijst met activiteiten (zie onze site), die bijval krijgt van het parkmanagement. Afgesproken wordt dat er afstemming gaat plaatsvinden tussen gemeente en het parkmanagement over de uitvoering.