Bepalen economische waarde bedrijventerrein van belang

Algemeen


Het bepalen van de waarde van bedrijventerreinen en deze informatie gebruiken in overlegvormen met gemeenten en derden is van groot belang, zo blijkt uit een onderzoek van CLOK, een onafhankelijke kennisnetwerkbeweging die de lokale economie in Nederland helpt versterken. De waarde op het bedrijventerreinen is de som van de productiewaarde (omzet) en/of toegevoegde waarde die door alle bedrijfsvestigingen op een bedrijventerrein samen worden gecreëerd. Met ruim 450 bedrijven en meer dan 3500 arbeidsplaatsen zijn ’t Heen en Klei Oost van grote economische betekenis.

Met behulp van aangeboden bedrijfsruimte en verkochte/verhuurde bedrijfspanden op bedrijventerreinen valt een beeld van de gemiddelde vastgoedwaarde en grondwaarde van een bedrijventerreinen te bepalen; ook na de uitgifte. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de het type en de vloeroppervlakte van het pand, maar ook met elementen uit de bedrijfsomgeving zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid (auto, OV) en de nabijheid van voorzieningen zoals horeca, detailhandel en goed wonen en recreëren.

Een belangrijk aspect bij de ‘waardebepaling’ en het betekenisgeven aan een bedrijventerrein is de natuurlijke waarde van het bedrijventerrein. Hierbij kan gedacht worden aan de hoeveelheid groen op een bedrijventerrein, of de hoeveelheid blauw van omliggend water. Want hoe groener/blauwer een bedrijventerrein is, hoe blijer werknemers over het algemeen zijn en hoe meer biodiversiteit er is. Aannames die onderzoekers bevestigen en mee laten wegen bij de waardebepaling.

Maar ook hoe toegankelijk het bedrijventerrein – of de nabijheid – is voor ontspanning, zoals wandelen en fietsen. Tot slot geldt in hoeverre het bedrijventerrein gaat voldoen aan het Parijse klimaatakkoord van 2050. In dit akkoord staat dat ieder bedrijventerrein haar energieverbruik vermindert met 66%. Een grote opgave.

Om de waarde te bepalen gebruiken onderzoekers/beoordelaars een eenduidige, heldere en gevalideerde systematiek, waardoor ondernemersverenigingen zoals het PMK weten aan welke knoppen je kunt draaien om deze waarde positief te beïnvloeden.

Agenderen

CLOK, voor lokaal krachtig ondernemen, heeft als eerste organisatie óóit onderzoek gedaan naar wat de waarde is van een bedrijventerrein. Met deze data kun je bedrijventerreinen politiek hoger op de agenda te zetten. Zo weten het bestuur van de private kant én de gemeente, precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de waarde positief te beïnvloeden. Een reden voor het PMK om kennis te nemen van de aanbevelingen van CLOK en de kwaliteit van de terreinen hoog op de agenda te hebben staan, maar ook nu al te werken aan een aanpak duurzaamheid: voor het behoud van de economische waarde van de bedrijventerreinen en het aanreiken van oplossing die voldoen aan de wettelijke bepalingen voor de komende decennia. 2030 en 2050 zijn dichterbij dan het lijkt.