Start nieuwe technische opleiding

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk werkt aan de start van meer beroepsopleidingen in de techniek in Katwijk. Met Vakcollege Rijnmond en een aantal bedrijven op bedrijventerrein ’t Heen is de start gemaakt voor een kennismakingsoriëntatie in oktober voor de keuzerichting motorvoertuigentechniek. Het doel is dat de module voor die opleiding volgend schooljaar start in het derde leerjaar. Een groep van een kleine twintig leerlingen is inmiddels geïnteresseerd en doet bij de bedrijven mee aan het kennismakingstraject.

De behoefte aan technisch personeel groeit sterk en de vraag neemt de komende jaren sterk toe. Nadat het afgelopen jaar het PMK betrokken was bij de ontwikkeling van onderwijstrajecten in Katwijk voor schilderen en in de bouw wordt nu gewerkt aan een aanbod motorvoertuigentechniek vanaf het derde leerjaar, dat middels een doorlopende leerlijn gekoppeld wordt aan het MBO. Daar worden dan formeel de beroepskwalificaties afgerond waarmee leerlingen instromen kunnen op de arbeidsmarkt. Zowel bij garagebedrijven in de regio, als ondernemingen waar motortechniek een rol speelt, is de vraag naar goed opgeleide leerlingen groot.

Programma

De opzet nu is dat leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo een korte kennismakingstraject op de bedrijven hebben, zodat ze bewuster kunnen kiezen. Het gaat om leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt voor motorvoertuigentechniek, maar wel interesse tonen. Het blijkt dat op Vakcollege Katwijk (met een regiofunctie voor de verschillende beroepsgerichte opleidingen) bij leerlingen interesse is voor deze richting.
Het met meerdere ondernemingen uitgewerkte programma laat kleine groepjes leerlingen (van 2 leerlingen) in de praktijk, begeleid door medewerkers en leermeesters uit de bedrijven, met diverse onderdelen kennismaken, waarbij de leerlingen betrokken zijn bij een aantal handelingen:
– ontstekingssystemen;
– brandstofsysteem controleren
– distributie-  en klepbediening controleren, afstellen en (eventueel) vervangen.
Bij de brandstofsystemen komen ook diesel-brandstofsystemen aan de orde. De keuze is bepaald door de eisen die gelden in de opleiding motorvoertuigentechniek.
De aftrap van het leertraject was 11 oktober bij DSW-Blom, die iedere week tot eind maart leerlingen in huis heeft, terwijl meerdere autobedrijven aangaven mee te doen en ruimte hebben om leerlingen te instrueren binnen een kennismakingstraject.