Bedrijfsleven ontvangt jong talent

Algemeen

Op 29 maart vindt de door het parkmanagement en Vakcollege Rijnmond georganiseerde oriëntatiestage plaats bij de bedrijven op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Ook een aantal bedrijven die buiten deze terreinen geplaatst is doet dit jaar mee. De krapte op de arbeidsmarkt en de zorgen over de instroom van voldoende beroepsgericht opgeleide jongeren de komende jaren, heeft daar mede mee te maken. Met name geldt deze krapte voor technische beroepen. De oriëntatiestage helpt leerlingen bij het kiezen in welke beroepsrichting ze zich specialiseren en schept een band met het lokale bedrijfsleven. Tientallen bedrijven doen mee.

De druk op het bedrijfsleven om voldoende personeelsleden in huis te hebben groeit. Letterlijk is er voldoende werk aan de winkel. Het aantal bedrijven voor de bouw, het onderhoud, installeren en ontwerpen is groot. Juist in deze bedrijven bestaat en groeit de vraag naar kundige vaklieden. Samen met het beroepsgerichte onderwijs in onze regio zijn acties nodig om de relatie onderwijs arbeidsmarkt in verhouding te krijgen. Een werkvorm daarbij is de oriëntatiestage voor leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo.

Workshop

Op 29 maart organiseert het Parkmanagement Katwijk (PMK) samen met Vakcollege Rijnmond wederom de oriëntatie-stage. Gedurende één of twee dagdelen bezoeken leerlingen vanuit het tweede leerjaar de bedrijven op de industrieterreinen ’t Heen en Klei Oost en voeren daar interessante opdrachten uit. Het is een verrijkende ervaring voor de leerlingen om in een bedrijf deze opdrachten uit te voeren. Van het gehele proces maken ze een verslag, dat op school besproken wordt.

Vooraf aan de oriëntatie zijn er workshops op school, waar vertegenwoordigers van het PMK een toelichting geven op de verschillende bedrijven, de diverse vormen van werkzaamheden en de betekenis van het bedrijfsleven voor onze samenleving. Ook dit jaar doen ruim 50 bedrijven mee. Meestal krijgt deze kennismaking een vervolg met een stage in de hogere jaren van het vmbo of het vervolgonderwijs bij het ROC/MBO. Nieuw zijn nu ook deelnemende bedrijven uit de omliggende bedrijventerreinen, zoals Heemskerk Groenten.