Bedrijfsleven ondersteunt onderwijs

Algemeen


Een groot aantal bedrijven op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost ontving op 29 maart leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo, die voor de keuze staan in welke beroepsrichting ze verdergaan. Het Parkmanagement organiseert de oriëntatie-stage samen met Vakcollege Rijnmond en uiteraard de deelnemende bedrijven. Gedurende één of twee dagdelen bezoeken leerlingen een bedrijf naar keuze en voerden daar interessante opdrachten uit. Het is voor de leerlingen een verrijkende ervaring waarvan ze een verslag schrijven dat op school besproken wordt.

Vooraf aan deze oriëntatiestage zijn er workshops op school, waar vertegenwoordigers van het PMK een toelichting geven op de verschillende bedrijven, de diverse vormen van werkzaamheden en de betekenis van het bedrijfsleven voor onze samenleving. Meestal krijgt deze kennismaking een vervolg met een stage in de hogere jaren van het vmbo of het vervolgonderwijs bij het ROC/MBO. Nieuw zijn nu ook deelnemende bedrijven uit de omliggende bedrijventerreinen, zoals Heemskerk Fresh & Easy (ruim 600 medewerkers).

De krapte op de arbeidsmarkt en de zorgen over de instroom van voldoende beroepsgericht opgeleide jongeren de komende jaren, is een extra stimulans voor deze oriëntatiestage. Met name geldt deze krapte voor technische beroepen. De oriëntatiestage helpt leerlingen bij het kiezen in welke beroepsrichting ze zich specialiseren en schept een band met het lokale bedrijfsleven.

Interessant te zien is hoe de leerlingen binnen de bedrijven een rondleiding kregen, een opdracht uitvoerden en vooral ervoeren welke uitdagende werkzaamheden er in onze regio zijn. Een zinvol initiatief dat voortgang verdient en mogelijk is door de welwillende medewerking van alle deelnemende bedrijven. Een rondje op 29 maart bij de bedrijven leerde dat verreweg de meeste leerlingen het uitermate interessant vonden.