Bedrijfsbezoek en overleg wethouder

Algemeen


Gezamenlijk werken aan een goed vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, het onderhouden van de contacten en het voorkomen van onwenselijke situaties behoren tot de doelstellingen van het regelmatige overleg tussen het dagelijks bestuur van het Parkmanagement Katwijk en wethouder Jacco Knape. Deze week maakten beide partijen afspraken over de duurzaamheidsagenda en de samenwerking met de regio Leiden.

Het overleg afgelopen week werd afgesloten met een bedrijfsbezoek bij Lakeman Liften. Daarvoor bespraken wethouder Knape en de bestuursleden Henk Oostingh en Dick van der Plas van het Parkmanagement Katwijk (PMK), die de bedrijven op de industrieterreinen vertegenwoordigen, de samenwerking met de regiogemeenten in Economie071 en de Duin- en Bollenstreek, het tegengaan van bewoning van bedrijfspanden in ’t Heen en het bevorderen van de kwaliteit van het terrein. De ontwikkeling in de zuidoosthoek en mogelijke parkeerproblematiek stonden daartoe ook geagendeerd.

Een belangrijk onderwerp is de gezamenlijke aanpak van een aantal aspecten die vallen onder het begrip Duurzaamheid. Het betreffen afvalstromen, hergebruik vanuit een circulaire aanpak en energietransitie. Afgesproken werd te inventariseren om welke acties het gaat en hoe deze planmatig en vastgelegd in een tijdschema aangepakt worden. “De wil om ons samen in te zetten voor meer duurzame trajecten, de energietransitie en het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen is er,” concludeerde wethouder Knape. In het volgende overleg tussen gemeente en het parkmanagement staat een voorstel voor deze aanpak geagendeerd.

Lakeman Liften

Een vast onderdeel van het overleg is een bedrijfsbezoek bij een van de ondernemingen in ’t Heen of Klei Oost. Lakeman Liften bestaat inmiddels ruim 110 jaar. Een onderneming met een uiterst innovatieve opzet en bedrijfsvoering, die in staat is oplossingen te vinden in maatwerk. De directieleden Joop Lakeman (4e generatie) en Perry van Gerven ontvingen de bezoekers en zorgden voor een rondleiding en interessante presentatie. Bij het bedrijf aan de Lageweg werken circa 40 medewerkers. Sinds het honderdjarig bestaan in 2011 draagt Lakeman Liften het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

De onderneming staat voor markt-onderscheidende productontwikkeling en biedt een scala aan oplossingen.

Vanuit de productie van landbouwmachines ontwikkelde de liftenfabriek de eerste hef-installaties. Later kwamen hier goederen- en personenliften bij.

Sinds 1978 is het bedrijf in Katwijk gevestigd. Hier ontwikkelt de onderneming zich tot de producent en leverancier van personen-, goederen-, container-, pallet- en kleingoederenliften. Gemiddeld genomen betreft het een productie van ruim 50 tot 60 liften per jaar.

Nadat in 2005  op de Lageweg 3A een aparte bedrijfshal voor de opslag van gereed product gebouwd werd, vond vorig jaar de uitbreiding van het bedrijfspand op de Lageweg 8 plaats. De specialisatie in liften wordt steeds verder doorgevoerd. Dat geldt ook voor service- en onderhoudsorganisaties met een serviceverlening op jaarbasis aan ongeveer 2000 liftinstallaties.