Asbestsanering Info-punt

Algemeen


Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden.

Bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in de gehele Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten. Parkmanagement Katwijk start met een Asbestsanering-infopunt.

Gaat u uw asbest-dak vervangen? Dan gelden deze regels:

  • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbest-dak.
  • De ondernemer doet een sloopmeldingom de gemeente informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van uw asbest-dak. Er zijn wel voorwaarden. De belangrijkste is dat u uw asbest-dak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

asbestsanering parkmanagement katwijk

Partner

Met de gespecialiseerde en erkende onderneming Biersteker Asbest en Renovatie heeft het Parkmanagement Katwijk contact gelegd om te komen tot een Infopunt Asbestsanering. Dit bedrijf richt zich volledig op het renoveren van asbestgevels- en daken. Zij verzorgen onder andere de inventarisatie en de sanering van uw asbest op een zo efficiĆ«nt mogelijke manier. Tevens kijken ze naar de mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor de asbestsanering.

Het verwijderen van de asbestbeplating wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf (waarbij iedere ondernemer hier zelf keuzes kan maken bij wie, wanneer en onder welke condities).

Biersteker geeft aan mee te willen denken om tot de juiste oplossing voor uw pand te komen. Kijk voor meer informatie ook op www.ikwilvanmijnasbestaf.nl

Het Parkmanagement Katwijk is momenteel tevens in gesprek om een extra subsidie aan te vragen voor het invoeren van duurzame energie in combinatie met asbestsanering. In de volgende nieuwsbrief meer informatie daarover.

Asbestvrij

Het doel van het Parkmanagement is de bedrijventerreinen zo veel mogelijk asbestvrij te maken. Wat bij een calamiteit kan verstrooiing van asbestdeeltjes zorgen voor het sluiten van de productie bij andere ondernemingen.