ALV PMK op 26 oktober bij Freigthways

Algemeen


De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Parkmanagement Katwijk vindt plaats op 26 oktober aanstaande. De bijeenkomst maakt deel uit van een gezellig samenzijn bij de aan de Nijverheidsstraat 2 gevestigde onderneming Freightways, Supply Chain Solutions. De inloop is vanaf 17.00 uur. De ALV start om 17.15 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur, waarna er in het bedrijf een gezellig samenzijn en onderling ontmoeten is met hapje (buffet) en drankje is.

Alle ondernemers die gevestigd zijn op onze bedrijventerreinen maken deel uit van het Parkmanagement Katwijk. Stemrecht op de ALV hebben alleen de ondernemers die eigenaar zijn van hun (een) pand. Omdat veel agendapunten verwijzen naar actuele ontwikkelingen voor de ondernemers op de terreinen, zoals

 • de collectieve beveiliging;
 • actuele ontwikkelingen op het gebied van parkeren, gebiedsontwikkeling en vestigingsbeleid;
 • afspraken met gemeente, brandweer, politie en gemeentelijke diensten;
 • kwaliteitsverbetering van het gebied;

is de ALV interessant voor alle ondernemers die gevestigd zijn op Klei Oost en ’t Heen.

Dit jaar zijn er geen verkiezingen van bestuursleden, omdat pas volgend jaar het mandaat van twee bestuursleden afloopt. Uiteraard is er aandacht voor de financiële verantwoording over het afgelopen jaar, de terugkoppeling kascommissie, begroting en actuele ontwikkelingen zoals camerabeveiliging, nieuw parkeerbeleid, aanpassing vestigingsbeleid, reconstructie wegen en revitaliseren gebiedsdelen zoals zuidoosthoek ’t Heen en strook Blekerstraat.

Aanmelden vooraf

Vooraf dient u de aanwezigheid op de ALV aan te geven middels een mail aan het secretariaat van het PMK: info@parkmanagementkatwijk.nl. Na de ALV, omstreeks 18.00 uur, is er volop ruimte voor ontmoeten en samenzijn onder het genot van een drankje en een (uitgebreid) hapje. De ontvangst bij Freigthways is in het warehouse, waar de vergadering plaatsvindt en tevens de ruimte is voor een gezellig ontmoeten. Parkeren kan zowel voor het pand aan de N206-zijde als in de vakken rondom de vestiging. De entree is naast de hoofdingang aan de westzijde van het bedrijfspand.

Na de vergadering vanaf ongeveer 18.00 uur start een gezellig samenzijn met hapje, drankje, volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en daarbij de mogelijkheid om een kijkje bij de gastgever.

De ALV is voor ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Leden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via een mail aan het secretariaat van het Parkmanagement: info@parkmanagementkatwijk.nl

Agenda

De agenda voor de ALV op 26 oktober aanstaande is:

 1. Opening, vaststellen agenda ALV;
 2. Verslag vorige bijeenkomst;
 3. Activiteiten PMK
  1. Collectieve beveiliging
  2. Camerabeveiliging
  3. Duurzaamheid
  4. Ontwikkelingen RO, waaronder aanpak zuidoosthoek ’t Heen
  5. Ontwikkelingen parkeerbeleid
 4. Financiën, terugkoppeling kascommissie benoemen nieuw lid kascommissie;
 5. Rondvraag/wat ter tafel komt.

In de uitnodiging wordt verwezen naar het aanmelden vooraf en het daarmee eventueel kunnen opvragen van de bijlages bij de agenda. Daarbij wordt verwezen naar:

 • Verslag vorige vergadering
 • Opzet, notitie Duurzaamheid
 • Verslag kascommissie
 • Opzet concept parkeerbeleid

foto 1: vorige ALV

foto 2: Parkeerterrein voor Freigthways aan de N206