ALV Parkmanagement Katwijk op 12 juni bij Garage Dijksman

Algemeen


De algemene ledenvergadering (ALV) van het Parkmanagement Katwijk (PMK) vindt plaats op woensdag 12 juni aanstaande. Inloop is vanaf 17 uur. De vergadering start om 17.45 uur. Aansluitend is er een uitgebreide BBQ met drankje. De ALV van het PMK wordt gehouden in de showroom van Garage Dijksman aan de Ambachtsweg, hoek Heerenweg. Alle op de terreinen Klei Oost en ’t Heen gevestigde ondernemers zijn van harte uitgenodigd.

Voorzitter Henk Oosting van het PMK geeft aan dat de ALV dit jaar plaatsvindt op 12 juni aanstaande. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de daartoe speciaal ingerichte showroom van het bestuurslid Ton Lammers, van garage Dijksman. Verwacht wordt dat de vergadering ongeveer een half uur duurt, zodat er aansluitend volop gelegenheid is om bij te praten tijdens een uitgebreide en geheel verzorgde BBQ en een drankje.

Aanmelden

De leden die de ALV bezoeken wordt gevraagd zich vooraf  aan te melden (met een mail aan aad@parkmanagementkatwijk.nl). Dit is mede nodig om passende afspraken met de catering te kunnen maken.

De op de terreinen gevestigde ondernemers krijgen eind mei nog een formele uitnodiging, maar zet u alvast de datum van de ALV op 12 juni in uw agenda. Tijdens de ALV staan de volgende onderwerpen geagendeerd: werkplan PMK, stand van zaken projecten (zoals het project Duurzaamheid en camerabeveiliging) en financiën. Als het medio juni actueel is, geeft wethouder Knape een korte toelichting op stand van zaken omtrent de ontwikkeling bedrijventerreinenstrategie. Een proces waarin het PMK actief is en voor de Katwijkse ondernemers de lokale belangen en regionale visie behartigt.

De ALV start om 17.45 uur. Aansluitend omstreeks 18.15/18.30 uur start de geheel verzorgde BBQ.

foto: Vorige ALV in het gemeentehuis. Toelichting voorzitter Henk Oosting

foto: Showroom garagebedrijf Dijksman. Ontvangstruimte voor ALV van PMK