Alternatieve ledenbijeenkomst met interactieve digitale nieuwsbrief

Algemeen


Voor de geplande ledenbijeenkomst van 28 oktober koos het bestuur van het Parkmanagement Katwijk vorige week voor een andere werkvorm. De eerder gecommuniceerde fysieke bijeenkomst kan vanwege corona niet doorgaan. Het bestuur kiest nu voor een aparte nieuwsbrief met een interactieve mogelijkheid om te reageren. Zo kunnen de ondernemers in ’t Heen en Klei Oost hun mening geven en vragen stellen. Aan de orde komen onder andere de financiële verantwoording, het activiteitenplan voor het komend jaar en een opzet collectieve inkoop, inclusief camerabewaking. Deze speciale nieuwsbrief ontvangt u op 29 oktober.

De in de vorige digitale nieuwsbrief aangekondigde ledenbijeenkomst op 28 oktober gaat niet door. Door de opleving van het coronavirus is het fysiek aanwezig zijn van grotere groepen niet mogelijk en zeker ook niet gewenst. Het bestuur van het Parkmanagement communiceert nu met de leden middels een extra nieuwsbrief, die deels interactief is. U kunt daarmee registeren dat u de agendapunten las en uw mening, goedkeuring en vragen of opmerkingen digitaal per agendapunt/onderwerp doorgeven. Zo blijven alle ondernemers in ’t Heen en Klei Oost betrokken bij de financiële planning en verantwoording, de beleidsvoornemens en de activiteiten van het bestuur. Leden kunnen zich aanmelden voor de kascommissie, die de financiële jaarcijfers beoordeelt. Een deel van het afleggen van de bestuursverantwoordelijkheid is het beknopte jaarverslag en het activiteitenplan voor het komende jaar. Bij dit laatste kunnen de leden reageren met een ja of een nee.

Interactief

Bij de onderwerpen over collectieve inkoop kan eveneens interactief gereageerd worden, zodat bekend wordt waar de belangstelling ligt en voor welke vorm van een gezamenlijke aanpak interesse is: afval inzamelen, collectieve verzekeringsvorm, aanvullende camerabewaking, inkoop energie (groene stroom), etc.; waarbij deelname altijd vrijwillig is. Na een verkenning en verdere uitwerking worden de leden bij de concrete invoering opnieuw benaderd voor instemming. Het voordeel van deze digitale interactieve vorm, is dat de ondernemer zelf het tijdstip bepaalt wanneer hij tussen 29 oktober en 5 november reageert.