Als vakman vanaf Vakcollege Rijnmond direct instromen in het bedrijfsleven

Algemeen


Vakcollege Rijnmond maakte afspraken met het MBO Rijnland over de start van een doorlopende leerroute die eindigt met een beroepskwalificatie in Katwijk. Daarmee vult het Vakcollege de wens van het lokale bedrijfsleven en de gemeente in om een aanbod te creëren waardoor jongeren lokaal een vak leren en met het diploma direct kunnen starten bij ondernemers in de bouw, schildersbedrijven en installateurs.

“Tot voor kort moesten leerlingen die willen gaan werken bij een onderneming of instelling hun beroepskwalificatie buiten ons dorp halen. De nieuwe wet- en regelgeving biedt scholen zoals het Vakcollege nu ruimte om afspraken te maken over een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo,” verduidelijkt directeur Erik Hazenoot van Vakcollege Rijnmond. “Die mogelijkheid hebben we direct benut.”

Samen met wethouder Jacco Knape onthulde hij maandagmiddag het bord waarop de samenwerking van Vakcollege met het MBO Rijnland vermeld staat. “Het is een samenwerking waardoor leerlingen hier in Katwijk het gehele traject kunnen doorlopen tot bevoegd timmerman, metselaar, schilder of vakman. We starten met niveau-2 opleidingen, waarna leerlingen eventueel versneld een niveau-3 opleiding kunnen volgen. Daarbij komt dat we ook andere opleidingstrajecten gaan vormgeven voor vakopleidingen. Met dat aanbod starten we over anderhalf jaar, terwijl de opleidingen voor bouw en schilderen met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen.”

Uniek

Wethouder Knape gaf op het Vakcollege tijdens een kleinschalig georganiseerde bijeenkomst, aan blij te zijn met deze mogelijkheden. “Daarmee wordt een al jarenlang geopperde wens van het bedrijfsleven ingevuld en ontstaan er mogelijkheden voor vormen van om- en bijscholing. De winst voor de leerlingen is een goed afgestemd en uitgebalanceerd lesprogramma dicht bij huis, waarbij sprake is van individuele begeleiding en maatwerk.”

“Door dat maatwerk kan een leerling het nieuwe traject sneller doorlopen, ook doordat we dubbelingen in het aanbod van de lesstof er uithalen en we daarmee meer tijd krijgen voor verdieping.” legt vakdocent Jan Houwaart uit. “Dat doen leerlingen terwijl ze bij de lokale bedrijven stages lopen.”

Directeur Hazenoot benadrukt dat dit initiatief ontstond uit een nauwe samenwerking tussen de directie van het MBO Rijnland, het lokale bedrijfsleven verenigd in het Parkmanagement Katwijk, en het Vakcollege Rijnmond. “Een soortgelijke samenwerking hebben we tevens met de Schildersvakopleiding.”

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak maakt onderdeel uit van een overeenkomst tussen het MBO en het Vakcollege, waarbij de docenten nu samen het nieuwe lesprogramma uitwerken. “We starten het nieuwe schooljaar met de bouwopleidingen en we breiden dit het jaar daarop uit met technische en economische opleidingen. Een uniek aanbod in de regio dat voor zowel onze leerlingen als de bedrijven winst betekent.”

Op de foto: wethouder Jacco Knape en directeur Erik Hazenoot onthullen het bord dat de samenwerking aangeeft in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakopleiding schilderen.