Alarm over verslechtering vestigingsklimaat in geheel Nederland

Algemeen


Steeds meer ondernemers maken zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat. Ze vragen een nieuw kabinet om op zes terreinen te werken aan verbeteringen voor een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Een goed vestigingsklimaat is een hoeksteen voor echte brede welvaart, waarbij in Nederland sprake is van een verslechtering met afnemende onderwijsscores, te weinig woningen, schaarste aan goed opgeleide mensen en achterblijvende investeringen in innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Ook in de dichtbevolkte Randstad schijnt het vestigingsklimaat sneller te verslechteren. De woningnood in de grote steden is nijpend. En ook de achterblijvende investeringen in bereikbaarheid, zoals lightrail, zijn zorgelijk. Onduidelijkheid over aanstaande wet- en regelgeving is funest voor het vertrouwen, waardoor nieuwe investeringen uitblijven. Een betrouwbare overheid is noodzakelijk.”

Afbrokkelen

In een manifest schrijven ruim 40 gemeenten en regionale ondernemersverenigingen dat ze in hun omgeving steeds meer serieuze signalen zien dat het Nederlands vestigingsklimaat langzaam afbrokkelt. ‘We missen bijvoorbeeld door het stikstofbeleid nu al voor miljarden aan duurzame investeringen in onze regio’s die hadden kunnen bijdragen aan de brede welvaart ter plaatse,’ aldus de verklaring.

Wil Nederland echt top blijven voor (internationale) ondernemingen en reële activiteiten, dan moet de komende jaren vooral gewerkt worden aan deze zes concrete ambities die onze bereikbaarheid, ons talent en onze kennispositie echt vooruithelpen. Ambities die ook het Parkmanagement Katwijk benoemd in de overleggen met onder andere het gemeentebestuur.