Afstemming inzet camerabewaking

Algemeen


Recent vond onderlinge afstemming plaats tussen het Parkmanagement Katwijk (PMK) en de aanbieder van de camerabewaking voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Door het strikte privacy beleid van de (lokale) overheid, de wens van het PMK dat de camerabeelden gevolgd worden door de VTC van Huschka Beveiligers en het aangeven van de juiste coördinaten voor de masten waarop de (meerdere) camerasystemen bevestigd worden, was deze afstemming noodzakelijk. Het PMK gaat ervan uit dat de voorbereidingen in december getroffen zijn en dat de inzet camerabewaking in het eerste kwartaal 2022 een feit is.

Alle voorbereidingen voor plaatsing lopen momenteel, zodat na de instemming van de gemeente het bestuur van het parkmanagement definitief groen licht kan geven voor de daadwerkelijke plaatsing en installatie van de systemen. Vanwege de stringente (privacy) regelgeving moet vooraf een aantal zaken geregeld zijn, zoals het aantonen van de vereiste certificering van de bedrijven die de systemen plaatsen en of uitlezen en ook het vastleggen van de protocollen hoe (en door wie) beelden uitgelezen en eventueel bewaard mogen worden.

Het PMK koos voor een groeimodel, waarbij in eerste instantie 11 masten voor de slimme systemen over de twee terreinen, 6 in ’t Heen en 5 in Klei Oost, geplaatst worden. Het gaat om strategisch gekozen locaties, waarin het advies van de politie meegenomen is. Het bepalen van de coördinatiepunten voor de plaatsing van de masten die de camera’s dragen, zodat aldaar ook de stroomvoorziening/bekabeling aangelegd kan worden, is momenteel aan de orde. Een proces waarvoor instemming en eventuele betrokkenheid van de gemeente gewenst is. Daarbij wordt gestart met zes masten per terrein.

Aansturing

Een belangrijk onder deel van de afspraak is de combinatie van fysieke beveiliging door Huschka Beveiliging en de inzet van camera’s, waarbij de camerabeelden uitgelezen worden door de videotoezicht centrale (VTC) van Huscka. Daardoor kunnen incidenten, c.q. verdachte situaties geregistreerd worden en ook de beveiliger gedurende de uren dat ze de terreinen beveiligen direct worden aangestuurd op hun inzet vanuit deze VTC.

In eerste instantie plaatst het PMK 43 camera’s en wordt een aantal bestaande camera’s van ondernemingen aangesloten op het systeem van de VTC van Huschka. Mocht blijken dat dit aantal onvoldoende is, kan een uitbreiding van de camerasystemen makkelijk worden doorgevoerd.

 

foto 1 en 2: Bestuurslid Rob Grimbergen, als portefeuillehouder, en  in overleg met Arjen Kwakernaat van Pro Rec