Afstemming arbeidsmarkt vanuit regie gemeente, onderwijs en ondernemers

Algemeen


Samen werken aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt, jongeren enthousiasmeren voor een passende beroepsopleiding en ondersteunen bij het bemiddelen naar werk van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven op de bedrijventerreinen. Dat is kort gezegd de doelstelling van het overleg dat wethouder Emile Soetendal afgelopen week opstartte met vertegenwoordigers van het bestuur van het Parkmanagement Katwijk.

Wethouder Soetendal (met de portefeuilles onderwijs en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) schetste in het overleg dat hij donderdag 11 januari hield met bestuursleden van het bedrijfsleven op de bedrijventerreinen ‘t Heen en Klei Oost, georganiseerd in het PMK, de problemen binnen de arbeidsmarkt. Ook noemde hij de regelmatig terugkerende geluiden van ondernemers die zitten te springen om gekwalificeerd personeel, “We hebben in Katwijk de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarvoor is het nodig dat we de komende jaren bedrijven en particuliere huishoudens duurzaam in richten en allerlei processen verduurzamen. Zonder voldoende opgeleide vaklieden gaan we dat niet redden”, aldus de wethouder, die van mening is dat meer jongeren zouden moeten kiezen voor een interessante en relevante beroepsopleiding.

“Liefst in de techniek”, aldus Soetendal. “Daarnaast is er een groep jongeren die nu buiten het arbeidsproces staat, die we nog onvoldoende weten te interesseren of te begeleiden naar passend werk bij de in onze gemeente gevestigde bedrijven. Buiten deze groep is er ook een aantal statushouders die een vak beheersen en actief in het arbeidsproces kan zijn.”

“Het bemiddelen in vraag en aanbod, vooral het verstrekken van de juiste informatie, het schetsen van mogelijkheden en het toelichten welke kansen er voor ondernemers zijn, zijn daarbij belangrijke aspecten die we kunnen oppakken,” aldus Emile Soetendal. “Het liefst binnen een structuur waarin onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente constructief samenwerken.”

Afspraken

Voorzitter Henk Oostingh van het PMK gaf aan dat in het verleden er een goed werkende structuur was met het KBOK (Kontakt bedrijfsleven en onderwijs in Katwijk), waarin gemeente en ondernemers participeerden. Helaas eindigde deze opzet een aantal jaren geleden. Afgesproken is een dusdanige structuur opnieuw op te zetten, waardoor concrete werkzaamheden en processen gericht op het versterken van de lokale arbeidsmarkt een plaats krijgen. “Door de verantwoordelijke partijen met elkaar in gesprek te brengen en op uitvoerend niveau te binden aan resultaten, geven we zo’n overleg concreet handen en voeten,” aldus Oostingh.

De afspraak die het bestuur PMK en wethouder Soetendal maakten, is om een nieuwe structuur op te stellen en deze nog dit voorjaar met vertegenwoordigers van de gemeente, onderwijs en bedrijfsleven vast te leggen. “Niet slechts vanwege mooie voornemens, maar om een set reële plannen op te stellen die gaan werken. Daarna gaan we aan de slag met initiatieven om jongeren te helpen bij de keuze voor een technische vakopleiding en ideeën om meerdere groepen in te laten stromen op de arbeidsmarkt,” aldus de wethouder. “En dat met de drie betrokken partijen: gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.”