Afspraak collectieve deel beveiliging met Huschka Beveiligers verlengd

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk verlengde eind mei de overeenkomst met Huschka Beveiligers over de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, inclusief het in Noordwijk gelegen ’s Gravendijck. De verlenging geldt van 1 juli aanstaande tot en met 30 juni 2022, met een optie op het verlengen van een jaar. Het PMK legde vast dat de overeenkomst tussentijds ontbonden kan worden bij aantoonbaar disfunctioneren van de beveiliger.

Directeur Emill de Waal is blij met de overeenkomst en het schenken van vertrouwen in zijn organisatie. Op 6 mei deed hij het voorstel om de collectieve beveiliging met een jaar te verlengen, onder de nu geldende condities. Deze aanbieding besprak medio mei het bestuur van het Parkmanagement Katwijk. In dat overleg kwam het bestuur tot een akkoordverklaring met een prestatie-inspanning gekoppeld aan het verlengen van de overeenkomst.

In de overeenkomst staat opgenomen dat de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de afspraken, waarbij de overeengekomen aanrijdtijd gewaarborgd is en de kwaliteit van de videotoezicht centrale (VTC) dusdanig is dat bestuursleden gekend zijn, het gebied bekend is en de inspanningen optimaal gericht zijn op het voorkomen van incidenten en of het snel handelen na een incident. Mocht blijken dat de inspanning(en) aantoonbaar niet overeenkomt met de afspraak in de overeenkomst, kan het bestuur de overeenkomst opzeggen. Dat betekent concreet dat na drie maanden na dat opzeggen de overeenkomst verbroken is.

Het bestuur PMK gaf aan dat voor het Katwijks deel geldt dat er gewerkt wordt aan een vorm van camerabewaking. Mocht tijdens de overeengekomen periode het systeem van camerabeveiliging en de door het bestuur PMK gewenste aanpak daarvan operationeel worden, geldt dat de consequenties met Huschka doorgenomen worden.

parkmanagement-katwijk-huschka-beveiligers.jpg

Tenslotte geldt dat een percentage over het collectieve deel binnen de gemeente Katwijk voor de aan het collectief verbonden ondernemers voor rekening van het Parkmanagement komt. Voor de deelnemers van het collectief geldt ook een kortingspercentage op de vervolgafspraak met Huschka Beveiligers over additionele afspraken. Het is verstandig om de afspraken over deze additionele diensten te koppelen aan de duur van de collectieve overeenkomst.

Inzet beveiliger

De inzet van de beveiliger vanaf 5 mei tot 3 juni bedroeg 18 incidenten, waaronder 6 maal melding van problemen met straatverlichting. Daarnaast signalering illegaal verkoop lachgas (melding ook aan politie), aantreffen van een verward persoon, vijfmaal signalering overlast jongeren/ feestje (met melding aan politie), tweemaal openstaand hek gesignaleerd en afgesloten, eenmaal een openstaand raam, en reageren op tweemaal een wat bleek vals alarm.

Het verbod op het houden van feestjes is bepaald door het gemeentebestuur (‘burgemeester’), waarbij de beveiliger een meldingsplicht heeft naar de politie. Treft een agent jongeren aan in een pand waar een feestje gehouden wordt, geldt dat ze een aantekening in hun persoonlijk dossier krijgen. Pas na twee jaar, en goed gedrag gedurende die periode, vervalt deze aantekening.