Collectieve deel beveiliging voor een jaar met Huschka Beveiligers verlengd

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk verlengde deze week de overeenkomst met Huschka Beveiligers over de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost, inclusief het in Noordwijk gelegen ’s Gravendijck. De verlenging geldt van 1 juli aanstaande tot en met 30 juni 2022, met een optie op het verlengen van een jaar. Het PMK legde vast dat de overeenkomst tussentijds ontbonden kan worden bij aantoonbaar disfunctioneren van de beveiliger. Directeur Emill de Waal is blij met de overeenkomst en het schenken van vertrouwen in zijn organisatie.

Op 6 mei deed Huscha Beveiligers het voorstel om de collectieve beveiliging met een jaar te verlengen, onder de nu geldende condities. Deze aanbieding besprak het bestuur van het Parkmanagement Katwijk. In dat overleg kwam het bestuur tot een akkoordverklaring met een prestatie-inspanning gekoppeld aan het verlengen van de overeenkomst.

In de overeenkomst staat opgenomen dat de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de afspraken, waarbij de overeengekomen aanrijdtijd gewaarborgd is en de kwaliteit van de videotoezicht centrale (VTC) dusdanig is dat bestuursleden gekend zijn, het gebied bekend is en de inspanningen optimaal gericht zijn op het voorkomen van incidenten en of het snel handelen na een incident. Mocht blijken dat de inspanning(en) aantoonbaar niet overeenkomt met de afspraak in de overeenkomst, kan het bestuur de overeenkomst opzeggen. Dat betekent concreet dat na drie maanden na dat opzeggen de overeenkomst verbroken is.

Korting deelnemers collectief

Het bestuur PMK gaf aan dat voor het Katwijks deel geldt dat er gewerkt wordt aan een vorm van camerabewaking. Mocht tijdens de overeengekomen periode het systeem van camerabeveiliging en de door het bestuur PMK gewenste aanpak daarvan operationeel worden, geldt dat de consequenties met Huschka doorgenomen worden.

Tenslotte geldt dat een percentage over het collectieve deel binnen de gemeente Katwijk voor de aan het collectief verbonden ondernemers voor rekening van het Parkmanagement komt. Voor de deelnemers van het collectief geldt ook een kortingspercentage op de vervolgafspraak met Huschka Beveiligers over additionele afspraken.