Activiteiten met Huschka Beveiliger

Nieuwsbrief September 2019 Algemeen


De afgelopen weken vonden er geen grote incidenten plaats op de bedrijventerreinen. Wel constateerden de surveillanten van Huschka Beveiligers veel openstaande ramen, deuren en hekwerken. In alle gevallen werd hier melding van gemaakt en een extra controle doorgevoerd. In de meeste gevallen sloot de beveiliger de openstaande deuren, hekken of ramen. In het kwartaaloverleg half september met politie, beveiliger en Parkmanagement stelde de nieuwe wijkagent voor ’t Heen/Klei Oost zich voor.

 

Het aantal incidenten in de periode van de eerste week van augustus tot 19 september bedroeg een 17-tal. Daarvan was bijna de helft een waarneming van openstaande deuren of ramen. Een keer stond niet alleen het raam open maar werd er tevens een vernieling van het rolluik geconstateerd. Ook hier bleek na een extra controleronde geen verder onraad.

Het aantal aparte (loos-)alarmmeldingen in deze periode was vier. Na de extra controle door de beveiliger werd door hen het alarmsysteem gereset en ingeschakeld.

Behalve de controleronden en surveillance maakt Huschka Beveiligers ook melding van het storten van vuil, kapotte straatverlichting en andere opvallende zaken. Deze informatie wordt doorgespeeld aan de gemeente.

Twee opvallende zaken waren het omvallen van bouwhekken na een windvlaag (zomerse bui) en het aantreffen ver na middernacht van een scooter met laadbakje (pizza’s/kibbeling?) met nog de lichten aan in bosschages op ’t Heen. In dit geval werd de politie geïnformeerd, die de ‘zaak’ overnam.

 

Overleg

Op 18 september vond het kwartaaloverleg plaats tussen beveiliger, politie en Parkmanagement. Nieuw aanwezig was wijkagent voor Katwijk-Noord Mark Holswilder. Met hem zijn de procedures, ook die met de beveiliger, doorgenomen en werd met name benadrukt om de lijntjes kort te houden. Ziet u toch onraad: bel 112 en de beveiliger. Tevens zijn de incidenten van de afgelopen weken doorgesproken met hem, Aron Haasnoot van Huschka Beveiligers en het parkmanagement.