Actief programma om leerlingen kennis te laten maken met bedrijfsleven

Nieuwsbrief Januari 2020 Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk is actief betrokken en voor een groot gedeelte ook initiatiefnemer bij een programma onderwijs arbeidsmarkt in deze regio. Op het Vakcollega startte vorige week MakerSpace. MakerSpace is een plek te hebben waar leerlingen uit het basisonderwijs zelf kunnen experimenteren en de ruimte hebben om met techniek aan de slag te gaan. In januari volgt een oriëntering in meerdere bedrijven door jongeren van 15 die geïnteresseerd zijn in een beroepsopleiding.

 

MakerSpace houdt een uitdagende leeromgeving in, waar voldoende middelen voorhanden zijn zelf te ontwerpen en te bouwen. Een proces dat inspirerende leerkrachten begeleiden. Vorige week opende wethouder Jacco Knape op Vakcollege Rijnmond deze Hotspot waar ruimte is voor nieuwe technologie, eigen ontwerpen in 3D en het programmeren van robots.

Inmiddels heeft het Parkmanagement voor leerlingen van 14/15 jaar die kozen voor techniek een interessant kennismakingsprogramma met oriënterende stages uitgewerkt. Ruim twintig op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost gevestigde ondernemingen doen mee met de oriëntering, die op dinsdag 28 januari 2020 plaatsvindt.

 

Stimuleren

“We moeten jongeren stimuleren om zelf actief te zijn met nieuwe technologie.” Vanuit deze gedachte ontwikkelde directeur Erik Hazenoot van Vakcollega Rijnmond in samenwerking met het bedrijfsleven een aantrekkelijke ruimte als MakerSpace. “Jongeren uit bijvoorbeeld groep 8 van het basisonderwijs zijn hier welkom om onder begeleiding van een docent, zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen, programmeren en bouwen van een robot. Een voorbeeld uit het mede door ons ontwikkelde programma om jongeren vroegtijdig kennis te laten maken met de leuke en uitdagende mogelijkheden van techniek. Een ontwikkeling die maatschappelijk trouwens hard nodig is, want Nederland als kenniseconomie staat te springen om technisch gekwalificeerden. Op alle terreinen,” benadrukt de schoolleider, “van onder andere metselaars, timmerlieden, installateurs, programmeurs tot werktuigbouwkundige.”

 

Initiatief

Het initiatief om jongeren uit het basisonderwijs kennis te laten maken met techniek, krijgt lokaal brede steun. Wethouder Jacco Knape, met onderwijs in zijn portefeuille, was vroegtijdig betrokken bij het initiatief en steunt het uitgangspunt. Rijnmond MakerSpace krijgt ook volop steun vanuit het bedrijfsleven. Zowel de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV), als het Parkmanagement staan achter het initiatief.  Voorzitter Henk Oostingh van het Parkmanagement Katwijk: “De KOV en het Parkmanagement, samen met de gemeente Katwijk en de Rabobank Leiden, staan voor een aanpak waar bedrijfsleven en onderwijs jongeren enthousiasmeren voor een beroepsopleiding. We doen dat door ruimte te geven aan vormen van stages, maar ook door een aantrekkelijke voorlichting voor technische opleidingen te ondersteunen. Want een ding is zeker: Nederland zit te springen om vaklieden.”

 

Kennismaking met bedrijfsleven

Om die reden is een oriënteringsprogramma uitgewerkt waar, in januari 2020, een honderd geïnteresseerde leerlingen van 14/15 jaar aan meedoen. De voorbereiding start met een aantal lessen vanuit het bedrijfsleven en een lesbrief waardoor de leerlingen informatie krijgen over de bedrijven en de mogelijkheden. Op 28 januari bezoeken de leerlingen een bedrijf naar keuze, waar ze een dagje meedraaien en een uitdagende klus krijgen.