Aardwarmte realistische optie om bedrijven energie te leveren

Algemeen


Het is niet de vraag of, maar wanneer de Duin- en Bollenstreek aansluit op het warmtenet dat de komende jaren ontwikkeld wordt. Dat blijkt ook uit de conclusie van de gebiedsregisseur voor de Duin- en Bollenstreek van Liander die tijdens een bijeenkomst met wethouders, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en woningcorporaties in congrescentrum Leeuwenhorst aangaf dat de energiemaatschappij over tien jaar onvoldoende elektriciteit kan leveren om te voldoen aan de vraag van dan. Bedrijven zonder stroom? Een denkbaar scenario, wanneer er niet snel iets gebeurt.

Op donderdag 23 mei organiseerde Aardwarmte Rijnland een bijeenkomst, waarbij verschillende partijen hun gezamenlijke ambitie uitspraken om de Duin- & Bollenstreek te verwarmen met lokale warmte. Geen onnodige verkenning, want gebiedsregisseur Hannah Saers van Liander gaf aan dat bij de huidige planning de stroomlevering op alle momenten van de dag over 10 jaar in ons gebied onzeker wordt.

In het gebied tussen Katwijk en Noordwijk ongeveer ter hoogte van de kruising van de N444 en N206 bij Noordwijk, ligt op redelijke bereikbaarheid in de grond een warmtebron, die gebruikt kan worden om een warmtenet in de Duin- en Bollenstreek te voeden. Met aardwarmte van een locatie zo klein als één voetbalveld kan de hele regio overstappen op duurzame warmte en van het gas af om daarmee deels in hun energiebehoefte te voorzien.

In de huidige planning gaat de pijpleiding van het warmtenet langs de N206 en dus voorbij aan onze bedrijventerreinen. Het PMK stelt voor te onderzoeken of een aftakking mogelijk is en hoe dan bedrijven deze warmtebron kunnen benutten.

Het onderzoek vanuit Aardwarmte Rijnland richt zich nu op een duurzaam aanbod, dat betaalbaar (ook voor de eindgebruiker), betrouwbaar en haalbaar is. Vanuit deze ontwikkelcriteria zijn inmiddels drie scenario’s uitgewerkt waarvan twee er realistisch lijken. Het betreft een hoofdlijn van 80 kilometer om aardwarmte te transporteren (globaal genomen tussen Lisse en Wassenaar). Ook de gemeente Katwijk zou moeten deelnemen aan het project. Een initiatief tot verkenning, waarbij de aanwezige Katwijkse wethouder Knape zegt aan te willen sluiten.

Een belangrijk facet is de financiële haalbaarheid. De kosten voor aanleg en het gaan exploiteren van de warmtebron zijn begroot op ongeveer 1,3 miljard euro. Dat lijkt veel, maar dat geldt ook voor de aanleg van en het onderhoud van de (bestaande) stroomvoorziening. Voor de pijplijn betreft het dan een investering van 150 miljoen voor de gesuggereerde 80 kilometer in de Duin- en Bollenstreek.

Verkenning

De oproep op de bijeenkomst is om als gemeente(n) serieus te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe het project haalbaar wordt. Daartoe is betrokkenheid van, en eventueel een bijdrage uit de provincie gevraagd. Op de bijeenkomst overhandigden 7 wethouders uit de DBS aan de provinciale gedeputeerde Berend Potjer, de intentie om het project op te starten. Deze ambitie benadrukt de gezamenlijke inzet van de aanwezige partijen voor een aardgasvrije toekomst met behulp van aardwarmte.

De netcongestie nu al, en zeker ook over 10 jaar, vergt het vinden van alternatieven, benadrukte Liander. Een extra stimulans voor de aanwezigen om de verkenning door te zetten.

Het Parkmangement Katwijk heeft binnenkort overleg met vertegenwoordigers van Aardwarmte Rijnland en de gemeente, om te bekijken of er samen een traject gestart kan worden om energie uit aardwarmte ook voor het Katwijkse bedrijfsleven mogelijk te maken.