Aanpak duurzaamheid wordt serieuze uitdaging voor ondernemers

Algemeen


De uitdaging om dit decennium als ondernemer werkruimten, productieketens en werkprocessen te verduurzamen, is erg groot. Daarbij betreft het een route waarin weinig voorbeelden uitgewerkt zijn, of ondernemers uitgelegd krijgen welke noodzakelijke stappen men moet zetten. Voor het Parkmanagement Katwijk (PMK) een belangrijke reden dit voor ondernemers op onze bedrijventerreinen op een rijtje te zetten, scenario’s uit te werken en subsidiemogelijkheden te verkennen.

Begrippen als klimaatadaptie, energietransmissie – alternatieven vinden voor het huidige gebruik van aardgas – en te werken aan circulariteit zijn onvoldoende concreet en nodigen ondernemers niet uit om op lokaal niveau activiteiten te ontplooien. Uit een verkenning door het bestuur van het PMK bleek dat de gemeente het tempo van de ontwikkelingen en verplichtingen volgt zonder het geheel al concreet verder uit te werken. Daarbij ziet het parkmanagement nut en noodzaak in van een duurzame aanpak, waarbij het bestuur het initiatief neemt uiteen te rafelen wat een duurzame aanpak voor ondernemers daadwerkelijk betekent en waarin zij concreet ondersteund kunnen worden.

Momenteel richt het parkmanagement een projectorganisatie in om met deskundigheid van externen analyses te maken, subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en deze toegankelijk te maken voor lokale ondernemers. Niet alleen over vraagstukken van energie, maar ook ten aanzien van beleid gericht op klimaatadaptie en circulariteit. Samen met deskundigen en stagiairs uit HBO en Universiteit wil het parkmanagement de ontwikkelingen stapsgewijs in kaart brengen en deze toegankelijk maken voor lokale ondernemers.

Stapsgewijs

De eerste stap is om in kaart te brengen wat speelt en wat ontwikkeld moet worden. Onder duurzaamheid vallen veel begrippen, die soms verschillen in aanpak. Het bestuur van het PMK overlegt momenteel met dr. Anke Schüttemeyer welke vorm van betrokkenheid met haar af te spreken is. De voormalige universitair hoofddocent en materiedeskundige kan bijvoorbeeld (HBO-)studenten begeleiden met specifieke opdrachten of stagetaken.

De gemeente heeft Anke daarnaast een geldbedrag ter ondersteuning van lokale projecten binnen de economische agenda beschikbaar gesteld voor haar projectinitiatief ‘Goed, Groen, Groei | Katwijk’. Een initiatief ten behoeve van het verduurzamen van ondernemingen met dit jaar een focus op bedrijventerreinen. Het parkmanagement ondersteunde de projectaanvraag en is komend jaar intensief betrokken bij de uitvoering.

Projectorganisatie

Het bestuur van het PMK realiseert zich dat het opzetten van een projectorganisatie goede begeleiding, opzetten van gericht onderzoek, open communicatie en de inrichting van een toegankelijk contactloket vereist. En een passende ruimte waar we de projectgroep en het secretariaat huisvesten.