Aanpak duurzaamheid gericht op de bedrijventerreinen

Algemeen


Het samenwerken aan een goede operationele aanpak en het creëren van een loketfunctie ‘duurzaamheid’ voor de in onze gemeente gevestigde ondernemers is het gemeenschappelijke doel van het Parkmanagement Katwijk en de wethouders S. Spek en J. Knape, die respectievelijk met duurzaamheid en economie in hun portefeuille belast zijn.

“Belangrijk is het om geen energie te stoppen in het ‘opnieuw uitvinden van het wiel’, maar het containerbegrip duurzaamheid te ontleden in herkenbare onderdelen en daarbij aan te geven wat mogelijkheden zijn, welke collectieve vormen van aanpak daarbij voor onze bedrijventerreinen betekenisvol zijn en het gaan delen van (beschikbare) kennis en voorbeelden van goodpractice”, aldus de mening van de beide wethouders en de bestuursleden Henk Oostingh en Rob Grimbergen van het Parkmanagement Katwijk.

“Het lokaal hebben van een ‘loketfunctie’ of coördinator, is daarbij een middel om faciliterend naar de ondernemers bezig te zijn. Vooral het benutten en delen van beschikbare kennis en (lokaal) gestarte initiatieven moeten onderdeel uitmaken van de uitvoering. De gemeente heeft inmiddels ook financiële mogelijkheden om hierin te faciliteren; zowel op ambtelijk niveau als extern ondersteunend”, benadrukten de beide wethouders in het constructieve overleg met vertegenwoordigers van de belangenbehartigers van de ondernemers.

Praktische aanpak

In deze praktische aanpak, daar waar mogelijk in samenwerking met de regio, vonden de wethouders, ondersteund door een aantal betrokken ambtenaren en het bestuur van het Parkmanagement Katwijk zich in het overleg wat eind oktober op het gemeentehuis plaatsvond. Wethouders Spek: “De gemeente is blij met het recent door de ondernemers opgestelde projectplan Duurzaamheid en vooral ook de concrete en op rendement gerichte werkwijze waar het parkmanagement voorstaat”.

“Afgesproken is op ambtelijk niveau in overleg met het parkmanagement de stappen zo concreet mogelijk uit te werken en voor het eind van het jaar een praktische aanpak te hebben”. Ook bij partijen zoals de Rabobank wordt door het bestuur van het Parkmanagement Katwijk verkend welke vormen van samenwerking mogelijk zijn.